Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06-HĐBT năm 1983 về việc thành lập Ban xây dựng huyện của Đảng và Chính phủ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 06-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 14/01/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 1983 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN XÂY DỰNG HUYỆN CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ

                                                HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 04-07-1981;
Để giúp Ban Bí thư trung ương Đảng và Thường vụ Hội đồng bộ trưởng tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng và tăng cường cấp huyện theo đúng các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, V, chỉ thị số 33-CP/TƯ ngày 24-01-1978 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 33-CP ngày 04-12-1978 của Chính phủ và nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Thành lập Ban xây dựng huyện của Đảng và Chính phủ do đồng chí Tố Hữu làm trưởng ban và gồm các đồng chí sau đây:

- Võ Chí Công, Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng;

- Trần Xuân Bách, Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng;

- Vũ Đình Liệu, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng;

- Vũ Oanh, Trưởng ban nông nghiệp trung ương Đảng;

- Nguyễn Hữu Thụ, Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng;

- Nguyễn Ngọc Trìu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp;

- Lê Đức Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương Đảng.

Điều 2. – Ban xây dựng huyện có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Nghiên cứu trình Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định những chủ trương, chính sách, biện pháp để thực hiện việc xây dựng và tăng cường cấp huyện.

b) Nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp xây dựng huyện; kiến nghị việc phát huy những kinh nghiệm tốt, khắc phục kịp thời những khó khăn nhằm thúc đẩy việc xây dựng huyện.

c) Có quyền yêu cầu các ngành, các cấp cử người tham gia báo cáo hoặc cung cấp tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của ngành, của địa phương trong việc xây dựng huyện.

Điều 3. – Ban xây dựng huyện có văn phòng Ban đặt tại Văn phòng Hội đồng bộ trưởng và trưng tập ở các Bộ và Ủy ban một số cán bộ chuyên trách theo yêu cầu của Ban xây dựng huyện. Ban xây dựng huyện được sử dụng con dấu riêng.

Điều 4. – Các Bộ, ngành ở trung ương phải phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác xây dựng huyện và có một số cán bộ chuyên trách giúp việc.

Ở các tỉnh, thành phố thành lập Ban xây dựng huyện do đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành phố trực tiếp phụ trách, có một số cán bộ chuyên trách giúp việc.

Điều 5. – Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các đồng chí thành viên Ban Xây dựng huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06-HĐBT năm 1983 về việc thành lập Ban xây dựng huyện của Đảng và Chính phủ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215