Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2005/QĐ-UB-SNV về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 05/2005/QĐ-UB-SNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 11/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
SỞ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2005/QĐ-UB-SNV

Vinh, ngày 11 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VINH, THỊ XÃ CỬA LÒ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 116/2004/NQ-HĐND-XV tại kỳ họp thứ 3 (từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12 năm 2004), khóa XV của HĐND tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1039/CV-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò như sau:

Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội.

Phòng Tài chính - Kế hoạch (riêng thành phố Vinh được tách thành 02 phòng: Phòng Tài chính và Phòng Kế hoạch - Đầu tư).

Phòng Giáo dục.

Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao.

Phòng Y tế (thành lập mới).

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tư pháp (tách ra từ Văn phòng HĐND – UBND).

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (riêng thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò được gọi là Phòng Kinh tế).

Phòng Công nghiệp - Dịch vụ (gồm các lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại và Du lịch); riêng thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò được gọi là Phòng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch.

Phòng Hạ tầng Kinh tế - Kỹ thuật (riêng thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò được gọi là Phòng Quản lý đô thị).

Thanh tra huyện; thành phố Vinh; thị xã Cửa Lò.

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Văn phòng HĐND và UBND.

Phòng Thủy sản (cho 03 huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc).

Phòng Tôn giáo (cho 06 huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên và thành phố Vinh).

Phòng Dân tộc (cho 08 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong).

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu cán bộ lãnh đạo của các cơ quan chuyên môn được thành lập tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này thay thế các quyết định và văn bản trước đây của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, nghành cấp tỉnh có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thế Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2005/QĐ-UB-SNV về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status