Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2004/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 05/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 05/2004/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông,
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyên điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Uỷ ban Tần số vô tuyến điện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, phân bổ băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc sử dụng phổ tần số vô tuyến điện và xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tần số vô tuyến điện.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát việc phối hợp giữa các ngành có liên quan trong việc giải quyết nhiễu có hại và bảo đảm an toàn các giải tần số vô tuyến điện giữa các mạng thông tin phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

4. Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Bưu chính, Viễn thông trong công tác kiểm soát tần số vô tuyến điện; kiểm tra, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý các vi phạm để bảo đảm an toàn thông tin và an ninh quốc gia.

Điều 2. Tổ chức của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện

1. Uỷ ban Tần số vô tuyến điện gồm các thành viên sau đây:

- Chủ tịch Uỷ ban: Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

- Các Phó Chủ tịch Uỷ ban:

+ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

+ Thứ trưởng Bộ Công an,

+ Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

- Các Uỷ viên Uỷ ban:

+ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc Bộ Quốc phòng,

+ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Công an,

+ Phó trưởng ban Ban cơ yếu Chính phủ,

+ Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ,

+ Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính, Viễn thông, ủy viên thường trực.

2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm cử cán bộ đúng chức danh theo cơ cấu được quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Bộ máy giúp việc Uỷ ban Tần số vô tuyến điện gồm có: Văn phòng Uỷ ban và các Tiểu ban chuyên môn.

Văn phòng Uỷ ban được đặt tại Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Chuyên viên của Văn phòng Uỷ ban và các Tiểu ban chuyên môn do Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyến điện quyết định theo đề nghị của các Bộ, ngành liên quan.

Điều 3. Chế độ làm việc của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện

1. Các thành viên của Uỷ ban, chuyên viên của Văn phòng Uỷ ban và các Tiểu ban chuyên môn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Uỷ ban. Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyến điện quyết định Quy chế làm việc của Uỷ ban và nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức giúp việc.

2. Uỷ ban Tần số vô tuyến điện có con dấu riêng. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban do ngân sách nhà nước cấp và được tổng hợp chung vào kinh phí của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 242/TTg ngày 27 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện.

Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyến điện, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2004/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.737

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116