Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 05/2002/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA CÁC CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2002

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Để có thông tin toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội và sự phân bố các đơn vị cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp đan lhoạt động trên cả nước và theo từng tỉnh, thành phố, quận, huyện; làm mốc so sánh, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX - giai .đoạn 2001-2010; làm căn cứ xây dựng các quy hoạch, phân Vùng; đồng thời có số liệu cơ bản làm dàn mẫu tổng thể cho các cuộc điều tra chọn mẫu thống kê hàng năm;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (lần thứ 2) vào năm 2002 trên phạm vi cả nước (trừ các cơ sở kinh tế thuộc các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đã có số liệu từ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001).

Điều 2. Nội dung điều tra gồm các vấn đề chủ yếu sau:

- Các chỉ tiêu chung, khái quát về các đơn vị cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (tên, địa chỉ, loại hình tổ chức, thành phần kinh tế...);

- Các chỉ tiêu về số lượng, trình độ lao động, các ngành nghề, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Một số chỉ tiêu về cơ sở và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 3. Thời gian triển khai Tổng điều tra từ ngày 01 tháng 7 năm 2002 đến 30 tháng 7 năm 2002; Tổng cục Thống kê báo cáo kết quả tổng hợp nhanh vào tháng 10 năm 2002; kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra sẽ công bố vào cuối quý II năm 2003.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp Trưng ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Trưởng ban.

Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra chỉ đạo các Cục Thống kê địa phương và phối hợp với các Bộ, ngành lập kế hoạch, phương án, tổ chức triển khai tốt cuộc Tổng điều tra; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính dự toán kinh phí trình Chính phủ phê duyệt.

Điều 5- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký;

Điều 6- Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị, chính trị xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2002/QĐ-TTg về việc tổ chức tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp ngày 04/01/2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.154

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!