Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2006/QĐ-UBND chia tách thôn thuộc xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 03/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 18 tháng 1 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN THUỘC XÃ CƯ AN, HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

- Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UB ngày 20/5/1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định tạm thời việc thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

- Xét Tờ trình số 83/TT-UBND ngày 23/12/2005, của Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ về việc chia tách thôn;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chia tách một số thôn thuộc xã Cư An, huyện Đak Pơ như sau:

l. Chia thôn Hiệp An thuộc xã Cư An, huyện Đak Pơ thành 02 thôn là thôn Hiệp An và thôn An Sơn:

a. Thôn Hiệp An (mới): gồm 287 hộ, 1.284 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thị xã An Khê; phía Tây giáp thôn An Sơn (suối Rù Rì, đất nông nghiệp và núi Hòn Cong); phía Nam giáp xã Tân An; phía Bắc giáp huyện KBang.

b. Thôn An Sơn: gồm 207 hộ, 1.024 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Hiệp An (suối Rù Rì, đất nông nghiệp và núi Hòn Cong); phía Tây giáp thôn An Thuận (Cầu Tà Ly, đất nông nghiệp và núi Hòn Cong); phía Nam giáp xã Tân An; phía Bắc giáp huyện KBang.

2. Chia thôn An Thuận thuộc xã Cư An, huyện Đak Pơ thành 02 thôn là thôn An Thuận và thôn Chí Công.

a. Thôn An Thuận (mới): gồm 199 hộ, 952 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn An Sơn (Cầu Tà Ly, đất nông nghiệp và núi Hòn Cong); phía Tây giáp Chí Công (đường hẻm và đất nông nghiệp); phía Nam giáp xã Tân An; phía Bắc giáp huyện KBang.

b. Thôn Chí Công: gồm 311 hộ, 1.473 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn An Thuận (đường hẻm và đất nông nghiệp); phía tây giáp thôn An Định (suối và đất nông nghiệp); phía Nam giáp xã Tân An; phía Bắc giáp huyện KBang.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ có trách nhiệm hướng dẫn cho UBND xã Cư An triển khai thực hiện, sớm ổn định tổ chức, nhân sự và mọi hoạt động của khu dân cư.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở

Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ và Chủ tịch UBND các xã Cư An, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2006/QĐ-UBND chia tách thôn thuộc xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.708

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188