Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp cho chức danh Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Dương Minh Điều
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP CHO CHỨC DANH BAN BẢO VỆ DÂN PHỐ, TỔ BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với các chức danh của Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

1. Số lượng của Ban bảo vệ dân phố và Tổ Bảo vệ dân phố:

a) Mỗi phường, thị trấn thành lập một Ban Bảo vệ dân phố. Ban Bảo vệ dân phố có: Trưởng ban, từ 01 đến 02 Phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng thành viên Ban bảo vệ dân phố tùy thuộc vào số lượng Tổ Bảo vệ dân phố.

b) Mỗi ấp, khu phố (gọi chung là khu phố) thành lập một Tổ Bảo vệ dân phố.

Tổ bảo vệ dân phố có 05 thành viên, gồm: Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 03 tổ viên.

2. Mức hệ số phụ cấp hàng tháng cho chức danh Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố được hưởng:

- Trưởng Ban Bảo vệ dân phố: 0.8 mức lương tối thiểu.

- Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố: 0.6 mức lương tối thiểu.

- Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố: 0.5 mức lương tối thiểu.

- Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố: 0.5 mức lương tối thiểu.

- Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố: 0.4 mức lương tối thiểu.

- Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố: 0.2 mức lương tối thiểu.

Thành viên của Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì mức phụ cấp sẽ được hưởng theo chức danh cao nhất.

3. Thời gian hưởng phụ cấp hàng tháng thực hiện kể từ ngày 01/01/2013.

4. Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng cho từng chức danh Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố của phường, thị trấn nào thì chi từ nguồn ngân sách của phường, thị trấn đó.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp cho chức danh Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.800
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76