Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2008/QĐ-BYT Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu thanh tra y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 02/2008/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 24/01/2008 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH MẪU TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU VÀ BIỂN HIỆU THANH TRA Y TẾ"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế;
Căn cứ Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 42/2006/TTLT-BTC-TTCP ngày 15 tháng 5 năm 2006 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;
Theo đề nghị của Ông Chánh Thanh tra Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo Bộ Y tế;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Phòng Công báo-Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ; Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TTrB, Pháp chế.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

QUY ĐỊNH

MẪU TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU VÀ BIỂN HIỆU THANH TRA Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương 1:

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế.

2. Quy định này áp dụng đối với thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế (Thanh tra Bộ Y tế; Thanh tra Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Điều 2. Quy định về chế độ sử dụng

1. Thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế khi làm nhiệm vụ phải mặc đúng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu theo quy định.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không thuộc cơ quan Thanh tra Y tế sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của Thanh tra Y tế hoặc sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu tương tự gây nhầm lẫn với Thanh tra Y tế.

2. Thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản và sử dụng đúng quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu được cấp phát. Nếu để mất, hư hỏng phải báo cáo ngay với cơ quan chủ quản. Nghiêm cấm việc tẩy xoá, sửa chữa, cho mượn trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của Thanh tra Y tế để dùng vào mục đích khác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra.

3. Thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế khi thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển công tác khác mà trang phục được cấp chưa hết niên hạn thì không phải thu hồi; nếu đã hết thời hạn mà chưa được cấp phát thì không được cấp phát.

Chương 2:

MẪU TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU VÀ BIỂN HIỆU

Điều 3. Phù hiệu Thanh tra Y tế

1. Phù hiệu là biểu tượng của Thanh tra Y tế. Phù hiệu được gắn trên mũ Kêpi, tiết ve áo, gắn trên vai áo.

2. Phù hiệu Thanh tra Y tế hình tròn, có hai vòng đồng tâm, ở chính giữa là khối màu vàng, hình thanh gươm có phần đốc gươm hướng lên trên và 2 con rắn quấn hai bên. Phía dưới khối thanh gươm và 2 con rắn là dòng chữ “Thanh tra Y tế” màu trắng in trên biểu tượng cái khiên màu đỏ nhìn theo chiều thẳng đứng và hình tượng một cuốn sách đang mở sang hai phía. Phía trên là dòng chữ “Bộ Y tế hoặc Sở Y tế” màu vàng, bao xung quanh là hai bông lúa màu vàng trên nền vòng tròn màu xanh. Tất cả khối hình mẫu trên được làm bằng kim loại không gỉ, dập nổi các vòng tròn, chữ viết, biểu tượng ngành Y tế.

a) Phù hiệu gắn trên mũ Kêpi (phụ lục 1):

- Phù hiệu gắn trên mũ Kêpi có đường kính bằng 35 mm, gắn cùng với 02 cành tùng màu vàng hai bên.

b) Phù hiệu gắn trên áo (phụ lục 1,2):

- Tiết gắn ve áo làm bằng vải màu xanh tím than (tiết gắn ve áo của Lãnh đạo Thanh tra Bộ có chất liệu bằng dạ), hình bình hành có kích thước các cạnh 55mm x 35 mm, ở giữa gắn phù hiệu Thanh tra Y tế có đường kính 18 mm.

- Phù hiệu gắn vai áo: Thêu bằng vải sợi tổng hợp màu xanh tím than. Phù hiệu hình khiên có chiều ngang bằng 70 mm, chiều cao bằng 90 mm. Chính giữa thêu biểu tượng Thanh tra Y tế đường kính bằng 35 mm. Xung quanh hình khiên viền nỉ màu vàng rộng 1,5 mm.

3. Các phù hiệu gắn trên mũ, tiết ve áo phải có ốc vít hoặc ghim cài đảm bảo gắn chắc chắn vào mũ, tiết ve áo; phù hiệu vai áo phải được may liền với áo. Các đường nét trên phù hiệu phải rõ ràng, chữ phải rõ và đủ dấu.

Điều 4. Cấp hiệu Thanh tra Y tế

1. Cấp hiệu Thanh tra Y tế được gắn trên hai cầu vai áo để phân biệt các chức danh Lãnh đạo Thanh tra hoặc thanh tra viên, cán bộ công chức thuộc cơ quan Thanh tra Y tế khi làm nhiệm vụ (phụ lục 2,3).

2. Cấp hiệu Thanh tra Y tế gắn trên cầu vai áo được làm bằng vải sợi tổng hợp (chất liệu dạ đối với cấp hiệu Lãnh đạo Thanh tra Bộ) màu xanh tím than dài 120mm, đầu ngoài rộng 50mm, đầu trong rộng 40mm, độ chếch đầu nhọn 18 mm, xung quanh thêu đường viền màu bạc (màu vàng bằng kim loại đối với cấp hiệu Lãnh đạo Thanh tra Bộ) rộng 1,5mm. Các vạch ngang bằng kim loại, màu bạc rộng 5mm, các vạch cách nhau 5mm, đầu phía trong có cúc bằng kim loại dập nổi ngôi sao màu bạc hoặc màu vàng (đối với cấp hiệu Lãnh đạo Thanh tra Bộ), các ngôi sao kim loại, vạch ngang thể hiện ngạch, bậc thanh tra viên cụ thể như sau:

a) Các ngôi sao bằng kim loại màu bạc thể hiện ngạch Thanh tra viên:

- Thanh tra viên: 1 sao

- Thanh tra viên chính: 2 sao

- Thanh tra viên cao cấp: 3 sao

b) Các vạch ngang bằng kim loại màu bạc thể hiện chức danh theo cấp bậc Thanh tra viên, Lãnh đạo phòng thuộc Thanh tra Bộ, Lãnh đạo Thanh tra Sở:

- Thanh tra viên: 1 vạch ngang

- Lãnh đạo phòng thuộc Thanh tra Bộ, Lãnh đạo Thanh tra Sở: 2 vạch ngang

c) Cấp hiệu Lãnh đạo Thanh tra Bộ được làm bằng chất liệu dạ màu xanh tím than có gắn ngôi sao màu vàng thể hiện ngạch Thanh tra viên tương ứng, xung quanh có đường viền cùng chất liệu, màu với ngôi sao.

d) Đối với cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế (chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên) thì cấp hiệu gắn cầu vai áo được làm bằng vải sợi tổng hợp màu xanh tím than, xung quanh thêu đường viền màu bạc, không thể hiện ngôi sao kim loại và vạch ngang.

Điều 5. Biển hiệu Thanh tra Y tế

1. Biển hiệu Thanh tra Y tế dùng cho thanh tra viên, cán bộ công chức thuộc cơ quan Thanh tra Y tế khi thi hành công vụ. Biển hiệu được đeo trước ngực hoặc gắn trên nắp túi áo ngực bên trái (phụ lục 1).

2. Biển hiệu Thanh tra Y tế làm bằng Mica hoặc giấy không thấm nước ép Plastic có kích thước 84mm x 50 mm (hoặc 90mm x 60 mm). Phía trên rộng 15 mm, màu xanh nước biển có dòng chữ “Thanh tra Bộ Y Tế” hoặc “Thanh tra Sở Y tế” màu vàng tươi. Phía dưới bên trái là ảnh 3cm x 4cm được chụp kiểu chứng minh nhân dân, đội mũ Kêpi, mặc trang phục Thanh tra Y tế có đủ phù hiệu, cấp hiệu. Phía dưới bên phải có các dòng chữ ghi rõ họ tên, chức danh theo cấp bậc hoặc ngạch Thanh tra viên, số hiệu Thanh tra viên hoặc số hiệu công chức, các dòng chữ in màu xanh tím than, chữ sắc nét, đủ dấu.

Điều 6. Trang phục Thanh tra Y tế

1. Trang phục Thanh tra Y tế bao gồm: mũ Kêpi, áo, quần và các trang bị khác.

 Mũ Kêpi (phụ lục 1).

Phần trên của mũ có màu xanh tím than và phần lưỡi trai của mũ có màu đen. Cầu mũ có cùng tông màu với phần trên mũ nhưng nhạt hơn, ở giữa là phù hiệu Thanh tra Y tế. Phía trên lưỡi trai viền cầu mũ bằng hai dải dây nỉ màu vàng nối với hai khuy bọc nỉ vàng.

b) Trang phục hè-thu dành cho nữ bao gồm cả áo ngắn tay và dài tay (phụ lục 4,5).

- áo sơ mi nữ ngắn tay: màu trắng, cổ Đức có chân, có hai ly trước và hai ly sau; vai có hai quai để cài cấp hiệu; có hai túi cơi phía thân trước.

- áo sơ mi nữ dài tay: màu trắng, cổ Đức có chân; nẹp bong dấu khuy, tay măng séc, 02 túi ngực có nắp, vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- Quần âu nữ: quần ôm hơi vẩy màu xanh tím than, có hai túi hàm ếch ở thân quần trước và hai túi cơi đằng sau.

- Dép xăng-đan, thắt lưng và giày da màu đen, bít tất màu sẫm.

c) Trang phục hè-thu dành cho nam bao gồm cả áo ngắn tay và dài tay (phụ lục 4,5).

- áo sơ mi nam ngắn tay: màu trắng dạng bu-dông có 02 túi trước ngực có nắp, cổ Đức có chân; vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- áo sơ mi nam dài tay: màu trắng, thẳng, có 02 túi ngực có nắp, cổ Đức có chân; nẹp bong dấu khuy, tay măng séc, vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- Quần âu nam: quần âu 01 ly bong thân trước, màu xanh tím than, có hai túi chéo ở thân quần trước và một túi cơi ở thân quần phải sau.

- Ca-vat sẫm màu; thắt lưng da đen; dép xăng-đan và giày da đen buộc dây, bít tất màu sẫm.

- Dép xăng-đan, thắt lưng và giày da màu đen, bít tất màu sẫm.

d) Trang phục mùa đông dành cho nữ (phụ lục 6)

- áo khoác ngoài nữ: áo vest 04 khuy màu xanh tím than, khuy bằng chất liệu phù hợp có màu như màu áo; cổ ve cao; hai bên thân áo có hai túi cơi có nắp hơi chéo, vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- Quần âu nữ: quần ôm hơi vẩy, màu xanh tím than, có hai túi hàm ếch ở thân quần trước và hai túi cơi ở thân quần sau. Quần có vải lót phía trong dài qua đầu gối.

- Dày da đen, bít tất sẫm màu.

đ) Trang phục mùa đông dành cho nam (phụ lục 6)

- áo vest nam: áo vest 04 khuy màu xanh tím than, khuy áo bằng chất liệu phù hợp có màu như màu áo; có 02 túi có nắp ở ngực và hai túi có nắp ở hai bên vạt trước, thân sau có xẻ đắp ở giữa cao 20 cm, vai có hai quai để cài cấp hiệu.

- Quần âu nam: quần âu 1 ly bong thân trước, màu xanh tím than, có 02 túi chéo ở thân trước và 01 túi cơi ở thân quần phải sau. Quần có vải lót phía trong dài qua đầu gối.

- Ca-vat cùng tông màu quần và áo vest nhưng đậm hơn; thắt lưng da đen; giày da đen; bít tất sẫm màu.

e) áo măng-tô màu xanh tím than dành cho nữ (phụ lục 7)

- áo măng-tô cổ hai ve, 04 khuy có chất liệu phù hợp và màu như màu áo, 02 túi cơi dọc hai bên sườn, tay có ly xúp, thân sau có xẻ đắp cao 35 cm. áo dài qua 2/3 đùi. áo măng tô được khoác ngoài áo vest khi trời rét đậm.

g) áo măng tô màu xanh tím than dành cho nam (phụ lục 7)

- áo măng tô cổ hai ve, 04 khuy có chất liệu phù hợp và màu như màu áo, 02 túi cơi dọc hai bên sườn, tay có ly xúp, thân sau có xẻ đắp cao 35 cm. áo dài qua 2/3 đùi. áo măng tô được khoác ngoài áo vest khi trời rét đậm. áo măng tô được khoác ngoài áo vest khi trời rét đậm.

Điều 7. Tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng, chế độ và kinh phí may sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế.

Tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng, kinh phí may sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm do cấp có thẩm quyền phê duyệt được quy định tại Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra; Thông tư Liên tịch số 42/2006/TTLT-BTC-TTCP ngày 15 tháng 5 năm 2006 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của các cơ quan Thanh tra Nhà nước; Thông tư Liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

1. Chánh Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý thống nhất mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế theo Quy định này trên phạm vi toàn quốc.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm kinh phí hàng năm để may sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu cho thanh tra viên, cán bộ thuộc cơ quan Thanh tra Y tế theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề mới phát sinh ngoài phạm vi điều chỉnh của Quy định này, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần kịp thời phản ảnh, đề xuất về Bộ Y tế (Thanh tra Bộ) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2008/QĐ-BYT Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu thanh tra y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.050
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90