Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2006/QĐ-BTS đổi tên Trung tâm nghiên cứu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long thành Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 02/2006/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 16/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2006/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÀNH TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT NAM BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 01/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTS ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II;
Xét tờ trình số 366/VTS II ngày 18 tháng 8 năm 2005 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Nghiên cứu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long thành Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam bộ (dưới đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước.

Tên giao dịch tiếng Anh: National Breeding Center for Southern Freshwater Aquaculture, viết tắc là NABRECSOFA.

Trụ sở đặt tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, giao Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trông Thủy sản II quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 646/TS-QĐ ngày 07 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tôm Vũng Tàu và Trung tâm Nghiên cứu nuôi thủy sản đồng bằng sông Cửu Long.

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Viện, Thanh tra, Giám đốc các Sở Thủy sản, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, Giám đốc Trung tâm Quốc giao giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

Nguyễn Việt Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2006/QĐ-BTS đổi tên Trung tâm nghiên cứu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long thành Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.587
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.98