Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2005/QĐ-UB về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 01/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Quang
Ngày ban hành: 04/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2005/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 19/TTr-TP ngày 13/12/2004 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 328/TTr-SNV ngày 17/12/2004 về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong giải quyết các công việc của tổ chức và công dân:

1- Lĩnh vực người có công: Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ; trợ cấp tuất liệt sỹ; chế độ tuất từ trần (đối với người hoạt động trước cách mạng Tháng 8/1945 và thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật mất sức lao động từ 61% trở lên); cấp đổi thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ; trợ cấp học sinh, sinh viên; chế độ người bị nhiễm chất độc màu da cam; chuyển đi, chuyển đến.

2- Lĩnh vực bảo trợ xã hội: Xác nhận hộ nghèo; tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.

3- Lĩnh vực lao động việc làm: Thừa nhận thoả ước lao động; nội quy lao động.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội:

- Thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Phòng Tổng hợp hành chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; các loại giấy tờ, biểu mẫu, đơn, sơ đồ quy trình giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”; công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết các công việc về các lĩnh vực: Người có công, bảo trợ xã hội, lao động việc làm của tổ chức và công dân nêu tại Điều 1, Quyết định này tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo đúng các quy định của Nhà nước.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2005/QĐ-UB về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82