Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2005/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 19/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 01/2005/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Căn cứ Nghị định số51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí,
Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số 01/GP-BVHTT ngày 04 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin cấp phép hoạt động đối với Báo Tài nguyên và Môi trường,
Theo đề nghị của Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng Báo Tài nguyên và Môi trường là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, là cơ quan ngôn luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đổ phục vụ phát triển bền vững đất nước; phản ánh các hoạt động, giới thiệu điển hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, phê phán các vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong và ngoài nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo chức năng của Báo đã được quy định tại điều 1 của Quyết định này;

2. Tổ chức thực hiện việc biên tập, xuất bản và phát hành Báo;

3. Tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành, quảng cáo theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Báo; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên;

5. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động, tài chính và tài sản của Báo theo quy định của pháp luật;

6. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Báo có Tổng biên tập và một số Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Báo; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Báo; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Báo.

Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về lĩnh Vực Công tác được phân công.

b) Tổ chức của Báo:

1. Phòng Phóng viên;

2. Phòng thư ký - Biên tập;

3. Phòng Hành chính - Trị sự;

4. Phòng Quảng cáo - Phát hành;

5. Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;

6. Cơ quan đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

c) Báo Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành.

Trụ sở Tòa soạn Báo Tài nguyên và Môi trường đóng tại thành phố Hà Nội.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vi trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi bành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2005/QĐ-BTNMT ngày 19/01/2005 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.140

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.154