Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2003/QĐ-UB kiện toàn Tổ chức Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 01/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 02/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2003 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07/1/1998 của Thủ tường Chính phủ về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 339/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 124/2002/QĐ-UB ngày 19/9/2002 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên UBND thành phố và đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố Hà Nội gồm các thành viên có tên sau đây:

 1. Chủ tịch Hội đồng : đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng : đồng chí Trần Thị Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.

 3. Các ủy viên Hội đồng gồm các đồng chí :

 3.1. Nguyễn Hữu Bảo - Phó trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố.

 3.2. Nguyễn Thị Hồng Hà - Phó Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội.

 3.3. Lê Trần Lâm - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội.

 3.4. Đào Quang Thép - Quyền Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

 3.5. Lê Đình Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 3.6. Lê Quang Vượng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Thành phố.

 3.7. Hoàng Mạnh Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội.

 3.8. Nguyễn Đức Nghi - Phó Giám đốc Công an Thành phố.

 3.9. Phạm Thúy Nga - Phó Giám đốc Bưu điện Thành phố Hà Nội.

 3.10. Bùi Xuân Dũng - Phó Giám đốc Sở Giao thông công chính.

 3.11. Phan Đăng Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội.

 3.12. Trần Trung Khương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố.

 3.13. Phạm Thị Huyền Thanh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Thành phố.

 3.14. Tạ Việt Anh - Phó Tổng biên tập Báo Hà nội mới.

 3.15. Nguyễn Văn Sáu - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tại cán bộ Lê Hồng Phong.

 Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng mời các đồng chí sau tham gia Ủy viên Hội đồng:

 3.16. Nguyễn Đức Minh - Trưởng Ban cán sự Đảng đại học, cao đẳng Thành uỷ Hà Nội.

 3.17. Nguyễn Thế Phúc - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.

 3.18. Nguyễn Lan Hương - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

 3.19. Trịnh Thanh Vân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố.

 3.20. Hồ Thị Thu Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

 3.21. Nguyễn Hữu Cường - Phó Văn phòng Thành uỷ Hà Nội.

 3.22. Phạm Văn Khôi - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

 3.23. Nguyễn Đức Hướng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

 3.24. Nguyễn Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

 3.25. Đỗ Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Hội nông dân Thành phố.

 3.26. Phan Khắc Khoa - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố.

Điều 2: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật có các nhiệm vụ sau :

 1. Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng quí, hàng năm, chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan trên địa bàn phối hợp thực hiện.

 2. Kiểm tra đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện chương trình kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở lĩnh vực được phân công phụ trách.

 3. Phối hợp xây dựng lực lượng làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên của các cơ quan, các ngành, các cấp, huy động và quản lý kinh phí từ các nguồn ngoài, ngân sách Nhà nước để hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố.

 4. Phối hợp triển khai phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước mới ban hành; Xuất bản, in ấn các tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật của địa phương.

 5. Xây dựng Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật trình UBND thành phố quyết định.

 6. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố về tình hình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố, kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác này.

 Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện và các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2003/QĐ-UB kiện toàn Tổ chức Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.806

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41