Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 14/12/2021 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /2021/NQ-UBTVQH15

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRANG PHỤC XÉT XỬ CỦA HỘI THẨM NHÂN DÂN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Luật số 65/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân số 62/2014/QH13;

Xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Nghị quyết này quy định về trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

2. Nghị quyết này áp dụng đối với Tòa án, Hội thẩm nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

Điều 2. Trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân

1. Hội thẩm nhân dân được cấp trang phục xét xử, bao gồm:

a) Áo choàng dài tay.

b) Phù hiệu.

2. Trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân được cấp theo niên hạn, cụ thể như sau:

a) Áo choàng dài tay: 05 năm/01 chiếc.

b) Phù hiệu: 05 năm/01 chiếc.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc thi hành Nghị quyết

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

a) Quy định kiểu dáng, chất liệu, màu sắc trang phục xét xử tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này;

b) Hướng dẫn về cấp phát, quản lý, sử dụng trang phục xét xử cho Hội thẩm nhân dân.

2. Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…tháng…năm 2021.

T/M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Vương Đình Huệ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dự thảo Nghị quyết về thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.188

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!