Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 99/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 1997 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 99/1997/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 99/1997/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1997

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 99/1997/NQ-CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1997VỀ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 1997CỦA CHÍNH PHỦ

Trong hai ngày 10 - 11/9/1997, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9/1997 bàn và quyết định các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã thảo luận "Chương trình của Chính phủ về tiếp tục đổi mới doanh nghiệp Nhà nước từ nay đến năm 2000" và dự thảo "Nghị định của Chính phủ về quản lý và thực hiện quyền chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước". Chính phủ cho rằng, đây là những vấn đề lớn và phức tạp, các cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị công phu, đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Chính phủ giao Bộ trưởng Trần Xuân Giá tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Chương trình của Chính phủ, trong đó làm rõ thêm các căn cứ xác định mục tiêu và giải pháp tiếp tục sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, nguyên tắc và tiêu chuẩn xác định các loại doanh nghiệp: thuộc lĩnh vực cần duy trì 100% vốn của Nhà nước, loại Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt, đấu thầu quản lý, cần bán và giải thể..., trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước ngày 10/10/1997. Khi hoàn chỉnh dự thảo Nghị định nói trên, cần chú ý nêu rõ nội dung về quản lý nhà nước, mối quan hệ giữa các Bộ và địa phương trong quản lý và chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước, gắn với trách nhiệm của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm phù hợp với luật pháp hiện hành và không thuộc những vấn đề phải xin ý kiến Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 9/1997.

2. Sau khi nghe Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Đỗ Quang Trung báo cáo kết quả làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và tiếp thu ý kiến của Hội nghị bàn về chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn do Ban Dân vận Trung ương và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Chính phủ đã cho ý kiến và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị trong tháng 9/1997 và tổ chức nghiên cứu toàn diện để xây dựng Đề án về củng cố, tăng cường chính quyền cấp xã, phường, thị trấn trình Chính phủ.

3. Chính phủ đã xem xét báo cáo "Một số nét chủ yếu về tình hình thực hiện kế hoạch 8 tháng đầu năm 1997" và "Tình hình thực hiện các Nghị quyết 49/CP-m 59/CP, 85/CP-m của Chính phủ". Chính phủ nhận định rằng, tình hình kinh tế 8 tháng qua vẫn giữ tốc độ tăng trưởng, công nghiệp tăng 13,2%, gạo xuất khẩu đạt gần 2,6 triệu tấn, tăng 30,6%, nhập siêu giảm 43,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sang tháng 8/1997 sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu có khó khăn, nhịp độ sản xuất công nghiệp chỉ tăng 9,8%, giảm so với mức tăng bình quân của các tháng trước, sản lượng lúa Hè - Thu giảm so với cùng kỳ năm 1996; việc xử lý vốn cho các doanh nghiệp và thu ngân sách nhà nước đạt thấp,... Nhìn chung, việc thực hiện các chủ trương, biện pháp cấp bách của Chính phủ trong thời gian qua còn chậm và kết quả chưa cao.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1997 theo Nghị quyết của Quốc hội Khoá IX, kỳ họp thứ 10, Chính phủ yêu cầu các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các giải pháp tích cực, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ còn lại của năm 1997. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Nội vụ và Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Hải quan... cùng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện khẩn trương một số việc: chuyển vốn trong kế hoạch của các công trình chưa đủ thủ tục đầu tư cho các công trình đã đủ thủ tục nhưng còn thiếu vốn và có khả năng thực hiện được trong năm 1997, cung ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án và vốn lưu động cho các doanh nghiệp theo đúng tiến độ và yêu cầu Chính phủ, có biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước và chống buôn lậu, tiếp tục theo dõi và có biện pháp hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của khủng hoảng tiền tệ ở các nước trong khu vực đối với nền kinh tế nước ta.

Nghị quyết này đã được Chính phủ thông qua ngày 11 tháng 9 năm 1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 99/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 1997 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136
DMCA.com Protection Status