Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2017

Số hiệu: 91/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 20/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2016/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Sau khi xem xét Tờ trình số 478/TTr-HĐND ngày 02/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 và ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 với những nội dung sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp thường lệ

1.1. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu tư công; xem xét các báo cáo của các ngành: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo, tờ trình khác theo quy định của pháp luật;

1.2. Xem xét việc trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân thuộc trách nhiệm của các cơ quan liên quan báo cáo tại các kỳ họp HĐND tỉnh;

1.3. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn, trách nhiệm giải trình, giải quyết của người được chất vấn.

2. Giám sát chuyên đề: Giám sát việc sử dụng, quản lý vốn đầu tư công; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng, giai đoạn 2011-2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện giám sát, báo cáo kết quả giám sát theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình giám sát của mình và tổ chức hoạt động giám sát theo quy định; các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, căn cứ tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả giám sát theo quy định.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, các cơ quan chịu sự giám sát để tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 đúng kế hoạch, đạt kết quả cao;

- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát giữa Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, đảm bảo mối quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan trong hoạt động giám sát theo quy định pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát;

5. Các đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết, liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát theo quy định pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI - Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 91/2016/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14