Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 87/2013/NQ-HĐND17 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Sỹ
Ngày ban hành: 23/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2013/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

V/V XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến xây dựng cơ bản năm 2009;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh đề nghị “V/v Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh”; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương xây dựng Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh như sau:

- Rà soát công năng và hiệu quả của các trụ sở UBND cấp xã; nghiên cứu hợp khối nhà làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND cấp xã - Ban chỉ huy quân sự và Công an cấp xã. Nếu xây dựng độc lập thì vị trí nằm trong quy hoạch trung tâm cấp xã. Việc xây dựng phải được tiến hành thí điểm, sau đó có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng giai đoạn. Nếu chưa có điều kiện xây dựng thì UBND cấp xã bố trí, sắp xếp phòng làm việc riêng cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

- Khi lập dự án, chủ đầu tư phân kỳ đầu tư cho các năm cụ thể. Những địa phương trọng điểm về quốc phòng - an ninh hoặc các địa phương có khu cụm công nghiệp tập trung lượng lớn lao động trên địa bàn và thuận lợi về mọi mặt thì đầu tư trước.

- Về quy mô đầu tư xây dựng: Theo định mức tiêu chuẩn quy định.

Về nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

- Kinh phí đầu tư cho trang thiết bị nội và ngoại thất công trình do UBND cấp xã bảo đảm, UBND cấp huyện hỗ trợ (khi có điều kiện).

- Kinh phí thực hiện công tác bồi dưỡng giải phóng mặt bằng (đối với trụ sở nằm ngoài khuôn viên UBND cấp xã) do UBND cấp xã bảo đảm.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2013.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn - Sỹ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/04/2013 về xây dựng Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.131

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!