Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2014 chia tách bản Sài Lương để thành lập bản Sài Lương 1, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 78/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 16/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

CHIA TÁCH BẢN SÀI LƯƠNG ĐỂ THÀNH LẬP BẢN SÀI LƯƠNG 1, XÃ CHIỀNG CHĂN, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh đề nghị chia tách bản Sài Lương để thành lập bản Sài Lương 1, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn; Báo cáo thẩm tra số 410/BC-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chia tách bản Sài Lương để thành lập bản Sài Lương 1, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

1. Bản Sài Lương 1

1.1. Dân số có 132 hộ, 599 nhân khẩu.

1.2. Diện tích đất tự nhiên của bản là 399,19 ha (trong đó: đất ở 2,64 ha, đất sản xuất nông nghiệp 234,96 ha, đất lâm nghiệp 116,98 ha, đất chưa sử dụng 14,14 ha, đất khác 30,47 ha).

1.3. Vị trí địa lý, ranh giới

- Phía Đông giáp bản Sài Lương, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.

- Phía Tây giáp bản Quỳnh Lương và bản Chiềng Đen, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.

- Phía Nam giáp bản Hùn và bản Nà Núa, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.

- Phía Bắc giáp bản Cà Nam, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.

2. Bản Sài Lương (sau khi chia tách).

2.1. Dân số có 107 hộ, 484 nhân khẩu.

2.2. Diện tích đất tự nhiên của bản là 315,61 ha (trong đó: đất ở 2,14 ha, đất sản xuất nông nghiệp 190,46 ha, đất lâm nghiệp 94,18 ha, đất chưa sử dụng 13,11 ha, đất khác 15,72 ha).

2.3. Vị trí địa lý, ranh giới

- Phía Đông giáp bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.

- Phía Tây giáp bản Sài Lương 1, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.

- Phía Nam giáp bản Hùn, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.

- Phía Bắc giáp bản Cà Nam, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.

3. Xã Chiềng Chăn sau khi thành lập bản Sài Lương 1, có 18 bản, gồm các bản: Sài Lương, Sài Lương 1, Chiềng Đen, Phường, Tà Chan, Cầu Đường, Hùn, Tong Tải A, Tong Tải B, Tong Chiêng, Sy, Bó Pháy, Nà Núa, Quỳnh Lương, Năm Luông, Hài, Chiềng, Kiếng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, ĐĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, PC 230b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2014 chia tách bản Sài Lương để thành lập bản Sài Lương 1, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239