Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 751/2005/NQ-UBTVQH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 02/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 751/2005/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội đã được Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để phát huy vai trò, truyền thống của Văn phòng Quốc hội và động viên cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Văn phòng Quốc hội;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 02 tháng 3 là "Ngày truyền thống của Văn phòng Quốc hội".

Điều 2. Việc tổ chức Ngày truyền thống của Văn phòng Quốc hội hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Giáo dục truyền thống của Văn phòng Quốc hội, động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng;

2. Biểu d­ương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Văn phòng Quốc hội, g­ương mẫu trong việc thực hiện chủ tr­ương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 751/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/03/2005 về Ngày truyền thống của Văn phòng Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.686

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!