Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND về việc kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 71/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 12/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 71/2006/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 9
(Từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 12 năm 2006)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 8912/TTr-UBND ngày 29/11/2006 của Ủy ban nhân thành phố về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện; Báo cáo thẩm tra số 395/BC-PC ngày 05/12/2006 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện. Tổng số biên chế là 105.851 người, bao gồm:

- Quản lý hành chính Nhà nước : 9.522 người.

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo : 61.219 người.

- Sự nghiệp Y tế : 25.720 người.

- Sự nghiệp nghiên cứu khoa học : 334 người.

- Sự nghiệp Văn hóa–Thông tin và Thể thao : 2.410 người.

- Sự nghiệp khác : 6.646 người

So với biên chế đã giao năm 2006, biên chế hành chính sự nghiệp năm 2007 tăng thêm 3.572 người để đảm bảo phù hợp với quy định của các Bộ-Ngành Trung ương và đáp ứng nhiệm vụ, khối lượng công tác tăng lên tại một số sở - ngành, quận - huyện; kiện toàn tổ chức và bổ sung nhân sự cho các Ban Quản lý đặc thù của thành phố; thành lập mới, nâng cấp và bổ sung nhân sự cho một số đơn vị sự nghiệp của thành phố.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào kế hoạch đã được thông qua ban hành quyết định, hướng dẫn việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp theo quy định.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm báo cáo về biên chế hành chính trình Bộ Nội vụ và Thủ tướng phê duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 9 thông qua./. 

 

 

Nơi nhận :
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác lập pháp của UBTVQH;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Thường trực UBND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP;
- Đại biểu Quốc hội TP.HCM;
- Đại biểu HĐND TP; 
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP;
- Chủ tịch HĐND, UBND các quận, huyện;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND-UBND TP;
- Lưu hồ sơ kỳ họp;
- Công báo;
- Lưu: VT, THHĐ, Ban PC
.

CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 về việc kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.16.13
server251