Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2013

Số hiệu: 68/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2013

Ngày 26 tháng 5 năm 2013, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2013, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP , Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất nhận định: Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô có bước ổn định hơn, là điều kiện thuận lợi thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Lạm phát được kiềm chế, giá cả, thị trường ổn định. Lãi suất tiếp tục giảm, dư nợ tín dụng có cải thiện, dự trữ ngoại hối tăng cao. Các biện pháp miễn, giảm, giãn thuế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Sản xuất công nghiệp có chuyển biến, sản xuất nông nghiệp và khu vực dịch vụ tương đối ổn định. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện đều tăng so với cùng kỳ năm trước; giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tiếp tục đạt khá và cao hơn cùng kỳ năm trước. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm... tiếp tục được quan tâm. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng được tăng cường; an ninh, trật tự được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; công tác đối ngoại được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Lãi suất tuy giảm khá mạnh nhưng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp, dư nợ tín dụng tăng chậm, xử lý nợ xấu trong nền kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu. Sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm, tổng cầu của nền kinh tế thấp, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến còn cao; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản khó khăn, xuất khẩu lúa gạo đang chịu áp lực cạnh tranh về giá và thị trường. Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch. Đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận dân cư gặp khó khăn. Tình hình tai nạn giao thông, tội phạm còn diễn biến phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn, khó lường. Việc triển khai nhiệm vụ, công việc theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các cơ chế, chính sách đã ban hành chậm đi vào cuộc sống, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong khi đó, tình hình kinh tế thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, xã hội nước ta.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung khắc phục khó khăn, thách thức; tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Khẩn trương cụ thể hóa, tập trung đôn đốc triển khai, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách Chính phủ đã chỉ đạo, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP , số 02/NQ-CP , Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các công việc, nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; quyết tâm đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để có thể giảm thêm lãi suất cho vay một cách hợp lý; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn, hướng dòng vốn vào sản xuất; có giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp còn triển vọng tiếp tục vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu cả năm nhưng không dồn vào một thời điểm, ưu tiên cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, các doanh nghiệp có triển vọng, có thị trường tiêu thụ; tích cực triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đối với người có thu nhập thấp; khẩn trương triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015; thúc đẩy hoạt động Công ty quản lý tài sản (VAMC) góp phần xử lý nợ xấu, khai thông dòng vốn tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tỷ giá, thị trường vàng theo mục tiêu.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện, đôn đốc triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách; thực hiện kịp thời chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, vừa khuyến khích sản xuất, kinh doanh, vừa động viên hợp lý nguồn thu, đồng thời tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; điều hành ngân sách chủ động, bảo đảm cân đối, giữ bội chi trong phạm vi Quốc hội quyết định; tăng cường công khai thông tin về giá và Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA, những dự án đang triển khai có thể hoàn thành sớm và đưa vào sử dụng; tổng hợp, rà soát, trình Chính phủ phương án huy động vốn để triển khai một số dự án trọng điểm quốc gia, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (QL14), vốn đối ứng ODA; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường kiểm tra, kiểm soát đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, hạn chế việc doanh nghiệp ứng vốn để thực hiện dự án trong khi chưa xác định được khả năng cân đối vốn.

- Bộ Công Thương chỉ đạo tích cực triển khai các chương trình kích cầu thị trường trong nước, tăng sức mua thị trường, góp phần giảm hàng tồn kho; tập trung tháo gỡ khó khăn cho công nghiệp chế biến; nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu đơn giản hóa các thủ tục xuất khẩu tại các địa phương, các cửa khẩu; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng quy hoạch đầu mối xuất khẩu gạo; quản lý chặt chẽ hoạt động của các đầu mối, có biện pháp, chế tài khắc phục tình trạng cạnh tranh xuất khẩu không lành mạnh, phá giá; tích cực chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, tăng cường các biện pháp, phương án bảo đảm an toàn các công trình điện, đặc biệt là hệ thống truyền tải điện cao áp; khẩn trương làm rõ, xem xét trách nhiệm về sự cố điện đã xảy ra tại miền Nam, không để xảy ra trường hợp tương tự.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, chống hạn, khắc phục tình trạng xâm nhập mặn, bảo vệ vụ lúa Hè thu; triển khai tạm trữ lúa gạo, không để giá xuống thấp ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân; tăng cường chỉ đạo, quản lý các Hiệp hội trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, nâng cao vai trò của các Hiệp hội trong định hướng giá nông sản xuất khẩu, không để các doanh nghiệp xuất khẩu phá giá, gây thiệt hại chung; nghiên cứu thị trường gạo thế giới, xây dựng kế hoạch tăng sản lượng và chất lượng gạo hợp lý để vừa cạnh tranh xuất khẩu, vừa bảo đảm thu nhập cho người trồng lúa; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tháo gỡ khó khăn đối với các hộ nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi đang có nợ quá hạn tại các ngân hàng, xem xét phương án cơ cấu lại nợ và tiếp tục cho vay để duy trì và mở rộng sản xuất nếu bảo đảm khâu tiêu thụ; chủ động nắm tình hình, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, kịp thời đối phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực triển khai các thủ tục để Việt Nam tham gia Công ước Liên hợp quốc về sử dụng các nguồn nước quốc tế vào năm 2014.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và việc làm; triển khai hiệu quả các giải pháp về đào tạo nghề, tạo việc làm, nhất là đối với lao động nông thôn, lao động bị thu hồi đất sản xuất; chủ động có kế hoạch xuất khẩu lao động tại các thị trường tiềm năng trong tương lai.

- Bộ Y tế tăng cường đào tạo cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh viện các tuyến; tích cực triển khai Đề án giảm tải bệnh viện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án sử dụng một phần kinh phí cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để đầu tư xây dựng bệnh viện, báo cáo Chính phủ.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng một số trường đại học được thành lập nhưng chậm đầu tư và hoàn thiện các điều kiện phục vụ đào tạo; tăng cường công tác quản lý, khắc phục hạn chế, bảo đảm chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng; chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm nghiêm túc, an toàn, hiệu quả cao.

- Bộ Nội vụ chủ trì và các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, bảo đảm chất lượng của kế hoạch cải cách hành chính hằng năm theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các thành viên Chính phủ chủ động chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, trong đó lưu ý các vấn đề được Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát chương trình công tác để thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các đề án theo chương trình công tác, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết; đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, phát hiện những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời xây dựng nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thông tin, tuyên truyền bảo đảm khách quan về tình hình kinh tế - xã hội, mục tiêu của chính sách, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; khẩn trương trình ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí và xuất bản. Các Bộ, cơ quan chủ động cung cấp thông tin về ngành, lĩnh vực bảo đảm chính xác, kịp thời để tạo sự minh bạch và định hướng dư luận; phối hợp xử lý việc lợi dụng tự do dân chủ thông tin tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc tình hình đất nước, gây phương hại đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân và lợi ích của nhân dân.

2. Về Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Quốc lộ 14) do Bộ Giao thông vận tải trình.

Việc triển khai đầu tư cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ đã được triển khai tích cực, đạt khối lượng lớn, một số dự án trên toàn tuyến đã hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 gặp khó khăn trong việc huy động các nguồn vốn theo hình thức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh hoặc hình thức BOT. Bên cạnh đó, còn nhiều dự án quan trọng, cấp bách về thủy lợi, y tế, giáo dục đang dở dang vì chưa bố trí được đủ vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thành. Do vậy, Chính phủ thống nhất đề nghị Quốc hội cho phép phát hành thêm trái phiếu Chính phủ để thực hiện đầu tư đối với các dự án này.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục cấp phép đầu tư BOT; tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thành các dự án dở dang và một số dự án quan trọng, cấp bách, trong đó có các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14; trên cơ sở đó xây dựng phương án phát hành thêm trái phiếu Chính phủ, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương trình phương án ứng trước vốn ngân sách nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 14 và vốn đối ứng các dự án ODA.

Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư, chỉ định nhà thầu thi công theo đúng quy định của pháp luật; tích cực đôn đốc tiến độ các dự án, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cơ bản toàn tuyến vào năm 2016. Các địa phương có tuyến đường đi qua có trách nhiệm tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án.

3. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đường thủy nội địa. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

4. Về dự án Pháp lệnh Cảnh sát cơ động do Bộ trưởng Bộ Công an trình.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Pháp lệnh này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo hướng: Tên Pháp lệnh và tên gọi lực lượng cảnh sát này phù hợp với thông lệ quốc tế; quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an và trách nhiệm liên quan của Bộ Quốc phòng; cơ cấu tổ chức chỉ quy định về nguyên tắc và giao Chính phủ quy định cụ thể để bảo đảm tính ổn định, lâu dài của Pháp lệnh; quy định rõ các trường hợp được sử dụng vũ khí, được phép nổ súng; chế độ, chính sách phù hợp và tương quan với các lực lượng vũ trang khác./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b). KhT

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 68/NQ-CP

Ha Noi, June 4, 2013

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING - MAY 2013

The Government on May 26, 2013 convened its monthly regular meeting to discuss and decide the following issues:

1. Reports: on socio-economic performance in May and the first five months; the realization of the Government’s Resolution 01/NQ-CP and Resolution 02/NQ-CP presented by the Minister of Planning and Investment.

The Government agreed that in May and the first five months, socio-economic performance was highly stable, paving a favorable way for the fulfillment of development goals on production, business, economic restructuring, and growth model transformation. Inflation was put under control; prices and the domestic market were kept stable. Interest rates were on the decline; credit growth was improved; foreign reserves increased sharply. Tax breaks, exemption and cancellation contributed to reducing difficulties for production and business activities. Exports maintained a high growth trend. Industrial production saw changes while agricultural production and service sector were relatively stable. Registered and disbursed foreign direct investment (FDI) and disbursement of official development assistance (ODA) were higher than the same period last year. Social security and welfare were guaranteed; the areas of culture, education, healthcare, job generation were paid due attention. Political and social security was ensured; national defense was strengthened; social security and order were maintained. The administrative reform and settlement of complaints and accusations, and anti-corruption work received due attention; foreign affairs were promoted.

Nevertheless, the economy still faced a mountain of difficulties and challenges in which inflation declined sharply but enterprises still found it difficult to gain access to and absorb capital source; credit growth surged slowly; non-performing loans were handled badly and failed to meet demands. Production and business activities rebounded gradually; the total demand of the economy was low; inventory levels of the industrial processing sector remained high; poultry breeding and aquatic cultivation coped with difficulties; rice exports encountered fierce price and market competitions. Budget collection was lower than estimate. A proportion of people still coped with life, job and income difficulties. Traffic accidents and crime still developed complicatedly. Natural disasters and epidemics were implicit and unpredictable. The Government’s directions and regulations were slowly put into reality, failing to meet the preset requirements. Meanwhile, the global and regional economies were forecast to continue evolving complicatedly, causing negative impacts on the domestic economy.

The Government requested ministries, agencies and localities to resolve difficulties and challenges; continue to effectively implement tasks and measures in line with Resolutions of the Party Central Committee, the National Assembly and the Government; focusing on the following key missions:

- Promptly concretize and supervise the realization of Government-initiated orientations, mechanisms and policies, especially Resolution 01/NQ-CP and Resolution 02/NQ-CP, Resolutions adopted at Government regular meetings, and tasks assigned by the Government and the PM; striving to put the outlined mechanisms and policies into reality.

- The State Bank of Viet Nam continues to direct commercial banks to cut costs in order to slash lending interest rates to a reasonable level; facilitate enterprises’ loan access and steer capital flows into production; take specific measures to assist promising enterprises in borrowing capital in favor of production and business; regulate credit growth appropriately to match with the yearly target; prioritize capital for agriculture, rural areas, exports, and potential enterprises which hold considerable consumption market shares; actively implement the credit assistance policies designed for social housing and commercial housing projects destined to low-income people; quickly develop the Project on restructuring of credit organizations in the 2011-2015 period; accelerate the operation of the Viet Nam Asset Management Company (VAMC) to resolve non-performing loans, facilitate credit flows, strictly control exchange rate and the gold market in line with the set targets.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.488

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146