Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND về cho ý kiến tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận trong thời gian giữa hai kỳ họp

Số hiệu: 53/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 12/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2013/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO Ý KIẾN CÁC TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH TRONG THỜI GIAN GIỮA HAI KỲ HỌP HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thực hiện Công văn số 7595/BTP-VĐCVXDPL ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc trả lời Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận về vận dụng của Thường trực HĐND và UBND khi ban hành chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh;

Sau khi xem xét, Tờ trình số 1408/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh nhất trí thông qua Tờ trình số 1408/TTr-HĐND ngày 02/12/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về phương thức xem xét, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh:

a) Đối với nội dung tờ trình đã được HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh xem xét, quyết định: Thường trực HĐND tỉnh lấy ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Sau khi có ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trả lời bằng hình thức công văn để UBND tỉnh triển khai thực hiện, đồng thời Thường trực HĐND tỉnh thông báo để các vị đại biểu HĐND tỉnh biết, theo dõi, giám sát;

b) Đối với nội dung tờ trình thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh lấy ý kiến các vị đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung tờ trình của UBND tỉnh phải được UBND tỉnh tiếp thu, giải trình cụ thể. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh trả lời bằng hình thức công văn để UBND tỉnh ban hành quyết định triển khai thực hiện.

2. Nội dung tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp phải bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:

a) Thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;

b) Chế độ, chính sách có tính bức xúc, cấp thiết, cần phải được ban hành ngay để kịp thời triển khai trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; nếu chờ đến kỳ họp của HĐND tỉnh sẽ gây trở ngại cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh;

c) Không thuộc các nội dung nghị quyết trong Chương trình xây dựng nghị quyết hàng năm của HĐND tỉnh.

3. Về thời gian UBND tỉnh gửi tờ trình:

Chậm nhất là 40 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh phải gửi tờ trình đến Thường trực HĐND tỉnh. Sau thời gian nêu trên, các tờ trình của UBND tỉnh phải được trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Điều 2. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND về cho ý kiến tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận trong thời gian giữa hai kỳ họp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44