Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2016

Số hiệu: 51/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2016 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 như sau:

I. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2016

1. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

2. Nghị quyết về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016 - 2020.

3. Nghị quyết về phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

4. Nghị quyết quy định mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

5. Nghị quyết về sửa đổi quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

6. Nghị quyết phê duyệt Đề án phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận lên Bệnh viện hạng I, quy mô 1.000 giường giai đoạn 2016 - 2020.

7. Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

8. Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

9. Nghị quyết quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

10. Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giai đoạn 2016 - 2020.

11. Nghị quyết về việc đặt tên một số đường trên địa bàn tỉnh.

II. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2016

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017.

3. Nghị quyết phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2015.

4. Nghị quyết phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2017.

5. Nghị quyết ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

6. Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận.

7. Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

8. Nghị quyết về việc chấp thuận các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9. Nghị quyết về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

10. Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

11. Nghị quyết quy định một số chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các trường trung học phổ thông có thành tích cao trong quản lý giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

12. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

13. Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của cơ quan Nhà nước cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung chương trình, thời gian trình xây dựng nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


580
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0