Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Số hiệu: 48/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Văn Giữa
Ngày ban hành: 18/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 48/2008/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 938/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc đề nghị bổ sung dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2008. Theo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn;
Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX - kỳ họp lần thứ 10 thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 huyện Hóc Môn như sau

1. Bổ sung từ nguồn ngân sách thành phố cấp:                                        18.420.150.000 đ.

Trong đó:

- Chi tăng lương năm 2008 cho các đơn vị:                                              17.193.000.000 đ.

- Bổ sung hoạt động xuân Mậu Tý Trung tâm Văn hóa:                              45.000.000 đ.

- Bổ sung kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm Phòng Kinh tế:            102.150.000 đ.

- Bổ sung kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho 12 xã - thị trấn:                1.080.000.000 đ.

2. Bổ sung ngân sách huyện:                                                                  1.798.107.000 đ.

Bổ sung hoạt động cho một số đơn vị:                                                     1.798.107.000 đ.

Tổng cộng:                                                                                          20.218.257.000 đ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn có trách nhiệm bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 và báo cáo cơ quan tài chính cấp trên theo đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184