Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

Số hiệu: 45/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 14/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019, cụ thể như sau:

1. Kỳ họp thứ Mười:

- Thời gian: tổ chức vào tháng 3 năm 2019.

- Nội dung kỳ họp: Thông qua các dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị.

2. Kỳ họp thứ Mười Một (Kỳ họp thường lệ):

- Thời gian: tổ chức vào tháng 7 năm 2019.

- Nội dung Kỳ họp:

a) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung khác theo luật định.

b) Thông qua các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp để quyết nghị về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

c) Chất vấn và trả lời chất vấn.

3. Kỳ họp thứ Mười Hai:

- Thời gian: tổ chức vào tháng 9 năm 2019.

- Nội dung kỳ họp: Thông qua các dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị.

4. Kỳ họp thứ Mười Ba (Kỳ họp thường lệ):

- Thời gian: tổ chức vào tháng 12 năm 2019.

- Nội dung tại kỳ họp:

a) Đánh giá tình hình tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, thảo luận và thông qua một số nội dung khác theo luật định.

b) Thông qua các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp để quyết nghị về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020, quyết định chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Chất vấn và trả lời chất vấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


316

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32