Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 45/2015/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 do Tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 45/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Đỗ Tiến Sỹ
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2015/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Sau khi xem xét Tờ trình số 354/TTr-HĐND ngày 04/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 với những nội dung sau:

I. Về lĩnh vực kinh tế

1. Giám sát kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2014 của tỉnh Hưng Yên.

2. Giám sát về công tác quản lý và sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí từ năm 2013 đến 2015 trên địa bàn tỉnh.

II. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Giám sát hoạt động và thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở một số cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

2. Giám sát tình hình thực hiện các quy định về quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Giám sát công tác quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

III. Về lĩnh vực xây dựng chính quyền và bảo vệ pháp luật

1. Giám sát việc thi hành pháp luật trong tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh năm 2015.

2. Giám sát việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thời điểm 2013 - 2015.

3. Giám sát Công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại thời điểm 2014 đến 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và phân công các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thực hiện giám sát theo quy định.

2. Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, trong đó xác định rõ phương thức, thời gian, đơn vị chịu sự giám sát đối với từng nội dung giám sát. Quá trình giám sát được trưng dụng cán bộ có chuyên môn sâu của các cơ quan, đơn vị để làm thành viên đoàn giám sát.

3. Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; đồng thời thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của đoàn giám sát.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XV - Kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tiến Sỹ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 45/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 do Tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.551

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219