Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND Về chế độ hỗ trợ cho một số cán bộ nghỉ hưu trước tháng 9/1985 do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 43/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 18/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2006/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO MỘT SỐ CÁN BỘ NGHỈ HƯU TRƯỚC THÁNG 9/1985

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7172/TTr-UBND ngày 23/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kinh phí chi trả lương cho cán bộ hưu trí thực hiện theo Thông báo số 109-TB/TU ngày 14/01/1995 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa, Báo cáo thẩm tra số 54/BC-BKTNS ngày 01/12/2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chế độ hỗ trợ cho một số cán bộ nghỉ hưu trước tháng 9/1985 với một số nội dung như sau:

1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ phần chênh lệch về chế độ lương theo quy định của nhà nước và thông báo số 109-TB/TU ngày 14/01/1995 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa.

2. Đối tượng, mức hỗ trợ:

a) Cán bộ về hưu trước tháng 9/1985 có mức lương dưới 333 đồng được hỗ trợ phần chế độ tăng thêm, tương ứng với mức lương 333 đồng, theo quy tắc sau:

Mức hỗ trợ là phần chênh lệch giữa chế độ hưởng theo mức lương 333 đồng và chế độ hưởng theo mức lương trong hồ sơ gốc đến tháng được hưởng.

b) Cán bộ có cấp, chức bị khống chế không được vượt khung được phiên hưởng lương chuyên viên trước khi hưu trí bình quân mỗi người 50.000 đồng/tháng, theo quy tắc sau:

Mức hỗ trợ là phần chênh lệch giữa chế độ hiện hưởng sau khi chuyển đổi mức lương theo Thông báo 109-TB/TU ngày 14/01/1995 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa và chế độ hưởng theo mức lương trong hồ sơ gốc đến tháng được hưởng.

c) Cán bộ có chức vụ nhưng đã chuyển vị trí công tác khác trước khi nghỉ hưu mỗi người 60.000 đồng/tháng, theo quy tắc sau:

Mức hỗ trợ là phần chênh lệch giữa chế độ hiện hưởng sau khi chuyển đổi mức lương theo Thông báo 109-TB/TU ngày 14/01/1995 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa và chế độ hưởng theo mức lương trong hồ sơ gốc đến tháng được hưởng.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp lần thứ 7 thông qua./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND Về chế độ hỗ trợ cho một số cán bộ nghỉ hưu trước tháng 9/1985 do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.553

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49