Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 41/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 13/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2006/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MIỄN NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2004-2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Xét đơn xin thôi chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Thành Rum;
Căn cứ vào kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Thành Rum
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Thành Rum được miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Thành Rum chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2006./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu của UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND TP;
-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đại biểu HĐND TP;  
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP;
- Chủ tịch HĐND, UBND 24 Q,H;
- Lưu hồ sơ kỳ họp, Công báo;
- Lưu HC, THHĐ, BPC

CHỦ TỊCH
 
 
 

Phạm Phương Thảo
 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481
DMCA.com Protection Status