Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2012

Số hiệu: 34/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 14/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2011/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Trên cơ sở xem xét văn bản số 4852/UBND-TH ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đăng ký tờ trình, đề án trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012; Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012 như sau:

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2012:

- Đề án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh;

- Đề án quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020;

- Đề án quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Đề án sử dụng cô đỡ thôn bản giai đoạn 2012 đến năm 2020;

- Đề án hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo giai đoạn 2012 đến năm 2015;

- Đề án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 đến năm 2015;

- Chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận.

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2012:

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013;

- Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2011;

- Phương án phân bổ ngân sách năm 2013;

- Công bố bảng giá các loại đất tỉnh Ninh Thuận từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;

- Đề án quy hoạch 05 vùng huyện trên địa bàn tỉnh;

- Chính sách đãi ngộ huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao;

- Đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020;

- Kế hoạch phân bổ biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2013;

- Quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh;

- Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh;

- Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013;

- Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Hội đồng nhân dân chủ động điều hoà, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85