Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2016 tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 33/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 28/TTr-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017; ý kiến thảo luận của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017, như sau:

1. Kỳ họp giữa năm 2017:

a) Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2017.

b) Nội dung: xem xét các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh 6 tháng cuối năm 2017.

- Tờ trình về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn thu từ xổ số kiến thiết.

- Tờ trình về việc ban hành Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.

- Tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang.

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định số lượng và mức trợ cấp đối với lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Tờ trình ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 của HĐND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố.

- Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2018.

- Tờ trình các công việc khác có liên quan khi cần thiết.

2. Kỳ họp cuối năm 2017:

a) Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2017.

b) Nội dung: xem xét các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2017.

- Tờ trình về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2018.

- Tờ trình về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2018.

- Tờ trình về phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN tỉnh An Giang năm 2016.

- Tờ trình về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2018.

- Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018.

- Tờ trình về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang là đô thị loại IV.

- Tờ trình về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

- Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND năm 2018.

- Tờ trình các công việc khác có liên quan khi cần thiết.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2016 tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


495

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184