Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 33/2023/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh

Số hiệu: 33/2023/UBTVQH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 17/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Ngày 17/3/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 33/2023/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo đó, sẽ có 3 dự án luật được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 như sau:

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân;

- Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi);

- Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Đồng thời đã phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án luật:

- Cơ quan trình: Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì thẩm tra:

+ Ủy ban Quốc phòng và An ninh  đối với  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và  Luật Căn cước công dân (sửa đổi);

+ Ủy ban Kinh tế đối với Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi);

+ Cơ quan tham gia thẩm tra: Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội.

Nghị quyết 33/2023/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 33/2023/UBTVQH15

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

1. Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo quy trình tại một kỳ họp.

2. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) các dự án luật sau đây:

a) Luật Căn cước công dân (sửa đổi);

b) Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra

Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án luật được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 như sau:

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Chính phủ

Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

2.

Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Chính phủ

Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

3.

Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Chính phủ

Ủy ban Kinh tế

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 21 thông qua ngày 17 tháng 3 năm 2023.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Vương Đình Huệ

e-PAS: 21756

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 33/2023/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngày 17/03/2023 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.371

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.73.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!