Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính xã Mản Thẩn, xã Nàn Sán, xã Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 32/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày ban hành: 16/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2011/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ SI MA CAI, XÃ MẢN THẨN, XÃ NÀN SÁN; THÀNH LẬP THỊ TRẤN SI MA CAI THUỘC HUYỆN SI MA CAI, TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 27/7/2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Si Ma Cai, Mản Thẩn, Nàn Sán và phê chuẩn thành lập thị trấn Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 54/BC-HĐND ngày 05/12/2011 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Mản Thẩn, xã Nàn Sán, xã Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm 203 ha đất, 175 nhân khẩu ở thôn Hoàng Thu Phố thuộc xã Mản Thẩn về xã Si Ma Cai quản lý. Xã Mản thẩn sau khi điều chỉnh có tổng diện tích tự nhiên là 1.187 ha; gồm 07 thôn, 1.702 nhân khẩu. Vị trí địa lý xã Mản Thẩn:

+ Phía Bắc giáp với thị trấn Si Ma Cai và xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai.

+ Phía Đông giáp với xã Cán Hồ và xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai.

+ Phía Tây giáp với xã Bản Mế và xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai.

+ Phía Nam giáp với xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai.

2. Điều chỉnh giảm 37 ha đất, 15 nhân khẩu thuộc thôn Đội 1, xã Nàn Sán về xã Si Ma Cai quản lý. Xã Nàn Sán sau khi điều chỉnh có tổng diện tích tự nhiên là 2.212 ha; gồm 13 thôn, 3.271 nhân khẩu. Vị trí địa lý xã Nàn Sán:

+ Phía Bắc giáp với huyện Mường Khương và huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam - Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

+ Phía Đông giáp với thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai.

+ Phía Tây giáp xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương và xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai.

+ Phía Nam giáp với xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai.

3. Xã Si Ma Cai sau điều chỉnh địa giới hành chính có tổng diện tích tự nhiên là 1.715 ha; gồm 09 thôn, 4.652 nhân khẩu. Vị trí địa lý xã Si Ma Cai:

+ Phía Đông giáp xã Sán Chải (huyện Si Ma Cai).

+ Phía Tây giáp xã Nàn Sán (huyện Si Ma Cai).

+ Phía Nam giáp xã Mản Thẩn và xã Cán Hồ (huyện Si Ma Cai).

+ Phía Bắc giáp huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Điều 2. Thành lập thị trấn Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, trên cơ sở toàn bộ xã Si Ma Cai sau khi đã điều chỉnh địa giới hành chính, cụ thể:

- Thị trấn Si Ma Cai có tổng diện tích tự nhiên là 1.715 ha với 09 thôn, 4.652 nhân khẩu.

- Vị trí địa lý thị trấn Si Ma Cai:

+ Phía Đông giáp xã Sán Chải (huyện Si Ma Cai).

+ Phía Tây giáp xã Nàn Sán (huyện Si Ma Cai).

+ Phía Nam giáp xã Mản Thẩn và xã Cán Hồ (huyện Si Ma Cai).

+ Phía Bắc giáp huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 14/12/2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính xã Mản Thẩn, xã Nàn Sán, xã Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17