Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 276/NQ-UBTVQH10 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 27/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 276/NQ-UBTVQH10

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPO-23

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X
Căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội năm 1992;
Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Tổng thư ký AIPO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPO lần thứ 23 với thành phần được quy định cụ thể tại danh sách kèm theo.

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPO lần thứ 23 có nhiệm vụ chuẩn bị và điều hành kỳ họp lần thứ 23 của Đại hội đồng AIPO. Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPO lần thứ 23 chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Quốc gia AIPO.

Điều 3: Ban Tổ chức gồm hai tiểu ban: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Lễ tân và An ninh. Thành phần và nhiệm vụ của hai tiểu ban này được quy định tại văn bản kèm theo.

Điều 4: Nhiệm kỳ công tác của Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPO lần thứ 23 kết thúc sau kỳ họp lần thứ 23 của Đại hội đồng AIPO.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các cơ quan của Quốc hội và các thành viên của Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPO-23
(Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ/UBTVQHI0 ngày 27/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội)

1. Đ/c Vũ Mão, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Tổng thư ký AIPO, Trưởng ban;

2. Một đ/c lãnh đạo Uỷ Ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng ban;

3. Một đ/c lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban;

4. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng;

5. Đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương;

6. Đại diện lãnh đạo Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương;

7. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

8. Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

9. Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

10. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;

11 . Đại điện lãnh đạo Bộ Văn hoá Thông tin;

12. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan;

13. Đại điện lãnh đạo Tổng cục Du lịch;

14. Đại diện UBND TP. Hà Nội;

15 . Đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam ;

16. Vụ trưởng Vụ Đối ngoại VPQH.

DANH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA TIỂU BAN NỘI DUNG THUỘC BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPO-23
(Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ/UBTVQH10ngày 27/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội)

Thành phần:

1. Một Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Trưởng tiểu ban;

2. Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

3. Đại điện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương;

4. Vụ trưởng Vụ Đối ngoại của VPQH;

5. Đại diện lãnh đạo Vụ ASEAN của Bộ Ngoại giao;

6. Đại diện lãnh đạo các Vụ KT-NS, Vụ Các vấn đề Xã hội, Vụ VH-GD-TTN-NĐ và KH-CN-MT của Văn phòng Quốc hội.

Nhiệm vụ:

1. Chuẩn bị chương trình nghị sự;

2. Chuẩn bị các nội dung thảo luận của Đoàn Việt Nam;

3. Chuẩn bị các dự thảo nghị quyết của Đoàn Việt Nam;

4. Chuẩn bị các nội dung phát biểu của Đoàn Việt Nam trên cơ sở các dự thảo nghị quyết của các đoàn khác, tổng hợp lại thành nghị quyết chung của các uỷ ban và Đại hội đồng;

5. Dự thảo chương trình kỳ họp;

6. Dự thảo báo cáo của các Uỷ ban;

7. Dự thảo Thông cáo chung.

DANH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA TIỂU BAN LỄ TÂN VÀ AN NINH THUỘC BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPO-23
(Kèm theo Nghị quyết số 276/NQ/UBTVQH10ngày 27/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội)

Thành phần:

1 . Một Phó Chủ nhiệm VPQH, Trưởng ban;

2. Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

3. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;

4. Đại diện Tổng cục Hải quan;

5. Đại diện Tổng cục Du lịch;

6. Đại diện UBND TP.Hà Nội;

7. Đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

8. Đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh vệ;

9. Đại diện lãnh đạo Vụ Đối ngoại;

10. Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ;

11. Đại diện lãnh đạo TTTT, TV & NCKH;

12. Đại diện lãnh đạo Vụ Quản trị;

13. Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính;

14. Đại diện lãnh đạo Vụ Hành chính.

Nhiệm vụ :

1 . Dự trù kinh phí, chi tiêu, quyết toán;

2. Lo hậu cần: ăn, ở, phương tiện đi lại, đón tiễn;

3. Công tác lễ tân;

4. Tổ chức các cuộc chiêu đãi;

5. Tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ lễ khai mạc, bế mạc và chiêu đãi;

6. Tổ chức chương trình thăm quan du lịch cho người đi theo;

7. Lo công tác tài liệu: đánh máy, in ấn;

8. Lo băng cờ, khẩu hiệu, trang trí các phòng họp;

9. Trang thiết bị văn phòng: Đèn chiếu, Máy fax, Máy photocopy, Máy ghi âm, Máy tính có kết nối internet phục vụ đại biểu, ... ;

10. Tổ chức phiên dịch Việt-Anh-Việt và bố trí cabin cho các ngôn ngữ khác nếu có yêu cầu;

11. Tổ chức bộ phận thư ký cho từng Uỷ ban của Đại hội đồng;

12. Công tác y tế;

13. Đảm bảo an ninh cho Kỳ họp.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 276/NQ-UBTVQH10 ngày 27/11/2001 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng AIPO-23 do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.102

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!