Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Số hiệu: 23/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 21/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 23/2006/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở nghiên cứu và thảo luận báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, báo cáo của các ngành hữu quan, báo cáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận, ý kiến đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận về đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và các báo cáo của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận.

Tán thành các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2006, tờ trình điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2006, tờ trình thông qua quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 - 2007 và báo cáo các ngành hữu quan.

Hội đồng nhân dân quận 10 ghi nhận một số chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2006 theo Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 10 đề ra như: giá trị sản xuất toàn ngành đạt 47,10% so với kế hoạch năm và tăng 28,30%; hoạt động thương mại dịch vụ tăng 19,18% so với cùng kỳ năm 2005; kim ngạch xuất khẩu đạt 40,44% so với kế hoạch năm và bằng 62,36% và kim ngạch nhập khẩu đạt 8,04% so với kế hoạch năm và bằng 20,23% so với cùng kỳ năm 2005. Thu ngân sách Nhà nước đạt 51,22% so với kế hoạch năm và tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2005; thu ngân sách quận đạt 74,36% so với kế hoạch năm và tăng 42,04% so với năm 2005; chi ngân sách quận đạt 54,94% so với kế hoạch năm và tăng 36,31% so với cùng kỳ năm 2005.

Về lĩnh vực xây dựng cơ bản - sửa chữa đã giao kế hoạch với tổng số 162 công trình với giá trị 73,044 tỷ đồng.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, kết quả thực hiện đều đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra; đã tập trung tổ chức chăm lo diện chính sách, có công; cố gắng hoàn thành kế hoạch xóa đói giảm nghèo. 

Sự nghiệp giáo dục được đầu tư tốt hơn cho việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn được quan tâm, đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh.

Về lĩnh vực nội chính - quản lý Nhà nước: tiếp tục được giữ vững với chương trình mục tiêu “03 giảm” đạt kết quả khá tốt, số vụ phạm pháp hình sự giảm 24,52%; công tác quân sự địa phương đạt được kết quả tích cực trong việc triển khai đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển quân năm 2006; công tác xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, hội thao quân sự và diễn tập phòng thủ.

Công tác quản lý Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được tăng cường, chủ yếu trên lĩnh vực nhà đất và xây dựng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong 6 tháng đầu năm 2006 còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tuy có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng vẫn chưa đạt theo yêu cầu về tiến độ thực hiện chương trình nhà ở; quy trình, thủ tục các hồ sơ đầu tư còn vướng mắc, kéo dài.

- Công tác cải cách hành chính chưa tạo được tính đột phá, tiến độ và chất lượng chưa đạt được theo yêu cầu và mục tiêu đề ra.

- Công tác giữa các phòng ban, đơn vị chưa phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ; chưa phát huy hết vai trò chủ động trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của mình.

- Các đơn vị được giao làm nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận về các chương trình công tác trọng tâm của quận chưa chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Thống nhất các nội dung công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận đề ra, trong đó cần tập trung một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2006 như sau:

1. Tập trung phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế quận, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và tăng mức đầu tư phát triển.

Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch các ngành nghề kinh doanh, quy hoạch chợ và phát triển các khu phố, tuyến đường chuyên doanh trên địa bàn nhằm khai thác có hiệu quả thế mạnh của từng lĩnh vực. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính trên lĩnh vực thuế và tăng cường công tác quản lý nhằm thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2006.

2. Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về nhà ở, trường học, công trình phúc lợi công cộng phục vụ nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực lao động; công tác chăm lo các đối tượng chính sách, có công cách mạng; phấn đấu giảm 1% hộ nghèo từ 2,9% xuống 1,9%. Thực hiện có hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực hoạt động văn hóa thông tin - thể thao; phấn đấu giữ vững chất lượng, hiệu suất giáo dục ở các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng về công tác phổ cập giáo dục. Tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh và nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng đơn vị văn hóa đề ra trong năm 2006.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2006; đảm bảo yêu cầu công tác kiểm tra, huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, dự bị động viên nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực;  nâng cao chất lượng và giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan đơn vị.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp lần thứ 8 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15 phường tiến hành tiếp xúc với cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp; phổ biến và vận động cử tri tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận; lắng nghe, ghi nhận tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri để chuyển cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 21 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127