Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 21/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 21/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG: MINH PHƯƠNG, MINH NÔNG, VÂN PHÚ THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các phường: Minh Phương, Minh Nông, Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Thành lập phường Minh Phương thuộc thành phố Việt Trì trên cơ sở toàn bộ 315,6 ha diện tích tự nhiên và 7.198 nhân khẩu của xã Minh Phương.

Phường Minh Phương có 315,6 ha diện tích tự nhiên và 7.198 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Minh Phương: Đông giáp phường Nông Trang; Tây giáp xã Thụy Vân; Nam giáp xã Minh Nông; Bắc giáp xã Vân Phú và phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì.

2. Thành lập phường Minh Nông thuộc thành phố Việt Trì trên cơ sở toàn bộ 589,22 ha diện tích tự nhiên và 8.531 nhân khẩu của xã Minh Nông.

Phường Minh Nông có 589,22 ha diện tích tự nhiên và 8.531 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Minh Nông: Đông giáp các phường: Gia Cẩm, Tiên Cát; Tây giáp các xã: Thụy Vân, Minh Phương, thành phố Việt Trì; Nam giáp các xã: Cổ Đô, Phú Cường, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Bắc giáp phường Nông Trang, thành phố Việt Trì.

3. Thành lập phường Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì trên cơ sở toàn bộ 923,6 ha diện tích tự nhiên và 8.563 nhân khẩu của xã Vân Phú.

Phường Vân Phú có 923,6 ha diện tích tự nhiên và 8.563 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vân Phú: Đông giáp các xã: Phượng Lâu, Dữu Lâu; Tây giáp xã Thụy Vân; Nam giáp phường Vân Cơ và xã Minh Nông; Bắc giáp các xã: Chu Hóa, Thanh Đình, Hy Cương, Kim Đức, thành phố Việt Trì.

4. Sau khi thành lập các phường

Thành phố Việt Trì có 10.636 ha diện tích tự nhiên và 181.123 nhân khẩu; có 23 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Gia Cẩm, Nông Trang, Vân Cơ, Dữu Lâu, Tân Dân, Minh Phương, Minh Nông, Vân Phú và các xã: Sông Lô, Trung Vương, Thụy Vân, Phượng Lâu, Chu Hóa, Thanh Đình, Hy Cương, Kim Đức, Hùng Lô, Tân Đức.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng; Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 05/05/2010 thành lập các phường: Minh Phương, Minh Nông, Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.319

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167