Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 21/2004/NQ-HĐNDKXIV về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 21/2004/NQ-HĐNDKXIV Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hoàng Công Hoàn
Ngày ban hành: 26/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HĐND TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 2
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2004/NQ-HĐNDKXIV

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 24/TTr-UB ngày 17 tháng 7 năm 2004, về chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã;

Sau khi các đại biểu HĐND thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

1. Số lượng chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, khối phố được hưởng phụ cấp bao gồm:

1.1. Cán bộ không chuyên trách cấp xã gồm:

- Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ.

- Phó trưởng Công an, Phó chỉ huy trưởng quân sự.

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Phó các đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh.

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi.

1.2. Cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố gồm:

- Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư chi bộ thôn (khối phố).

- Trưởng thôn (khối phố), Phó trưởng thôn (khối phố).

- Công an viên thôn (khối phố).

2. Mức phụ cấp hàng tháng:

- Cán bộ không chuyên trách cấp xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (khối phố); Công an viên thôn (khối phố) được hưởng 100.000 đ/tháng.

- Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng thôn (khối phố) được hưởng 50.000 đ/tháng.

- Cán bộ không chuyên trách kiêm nhiệm các chức danh: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn (khối phố), Công an viên hưởng hệ số 1,5; kiêm nhiệm các chức danh: Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng thôn (khối phố) hưởng hệ số 1,3 của chức danh có mức phụ cấp cao hơn.

3. Thời gian được hưởng: Từ 01/10/2004.

4. Giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Lạng Sơn thông qua ngày 21/7/2004./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh,
- UB TV Quốc hội ( b/c ),
- Chính phủ (b/c ),
- Bộ Nội vụ (b/c ),
- TT Tỉnh ủy (b/c ),
- TT HĐND tỉnh,
- Đoàn DBQH tỉnh,
- CT, PCT UBND tỉnh,
- TT HĐND, UBND các huyện, TP,
- Sở Nội vụ, Sở Tài chính,
- CPVP HĐND, tổ CV, TK ĐĐBQH,
- CPVP UBND, NC, TC,TH,VX,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Hoàng Công Hoàn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 21/2004/NQ-HĐNDKXIV về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255