Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2021

Số hiệu: 19/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 25/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xét Tờ trình số 80/TTr-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 với những nội dung như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp

- Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; kết quả giám sát của HĐND, các Ban HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp và kết quả giải quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh đối với những vấn đề được HĐND tỉnh ủy quyền giữa hai kỳ họp (nếu có).

- Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; kế hoạch đầu tư công; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Xem xét báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp.

- Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Giám sát thường xuyên

2.1. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách

- Việc thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.

- Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách từ đầu nhiệm kỳ tới nay.

- Tình hình thực hiện và kết quả giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

- Việc chấp hành các quy định trong việc đấu thầu mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh của các cơ quan, đơn vị.

- Công tác quản lý Nhà nước về Quy hoạch đô thị và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Việc thực hiện chế độ, chính sách cho vận động viên thành tích cao, diễn viên các đoàn nghệ thuật của tỉnh.

- Tái giám sát các kiến nghị sau giám sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh từ năm 2018 đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.

2.3. Lĩnh vực pháp chế

- Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

- Việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

- Việc thực hiện các Kết luận sau thanh tra công vụ, thông báo kết luận tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát theo lĩnh vực được phân công.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, các sở, ngành và các địa phương có liên quan có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu của chủ thể giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát.

4. Kết quả giám sát được báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Khóa XVI, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban TV Quốc hội; để báo cáo
- Thủ tướng Chính phủ; để báo cáo
- Ban Công tác Đại biểu; để báo cáo
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; để báo cáo
- Đoàn ĐBHQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương; Trang CNTT HĐND tỉnh, Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


67

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78