Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát của hội đồng nhân dân Quận 5 năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 18/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Công Luận
Ngày ban hành: 20/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 18/2006/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 20 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Điều 59 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:. Hội đồng nhân dân quận tiến hành giám sát các nội dung tại các kỳ họp gồm:

1. Kỳ họp thứ 10:

- Công tác quyết toán ngân sách năm 2006.

- Tiến độ triển khai các công trình xây dựng, sửa chữa năm 2007.

2. Kỳ họp thứ 11:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

- Tình hình thu - chi ngân sách năm 2007; dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2008.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận giao cho Thường trực và hai Ban của Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát các nội dung sau:

1. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, trật tự vệ sinh môi trường; xử phạt vi phạm hành chính.

2. Công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn hóa, phường văn hóa.

3. Việc thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác chứng thực, hộ tịch, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri.

4. Kết quả thực hiện đề án về định hướng phát triển các phố chuyên doanh trên địa bàn quận. Công tác di dời, sắp xếp hoạt động kinh doanh tại một số chợ, trung tâm thương mại.

5. Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng, sửa chữa và chỉnh trang đô thị.

6. Công tác quy hoạch chi tiết (tuyến đại lộ Đông - Tây, phường 11, 12 và một số cụm điểm các phường còn lại; mạng lưới y tế, trung tâm văn hóa, khu thể thao Lam Sơn, mạng lưới trường lớp).

7. Tình hình thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010); công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

8. Tình hình thu - chi ngân sách; việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác công khai các khoản vận động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ vận động trong nhân dân.

9. Công tác giáo dục - đào tạo.

10. Hoạt động các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự.

Điều 3:. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức việc triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận; điều hành, phối hợp hoạt động giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân quận và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp giữa năm và cuối năm.

Điều 4:. Căn cứ vào chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận và chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch, nội dung giám sát cụ thể và tiến hành hoạt động giám sát theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Điều 5. Các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban tiến hành hoạt động giám sát; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận, khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát của hội đồng nhân dân Quận 5 năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180