Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/1999/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********
Số: 18/1999/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999

 

 


 

NGHỊ QUYẾT

Về việc công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân -

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI

 

- Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994 ;
- Căn cứ tờ trình số 770/UBMT ngày 13/12/1999 của ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu người để bầu Hội thẩm nhân dân-Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội thẩm nhân dân-Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ;

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ NHẤT

 

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1.- Công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân-Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gồm 96 Ông, Bà đã được các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bầu vào lúc 15 giờ 30’ ngày 14 tháng 12 năm 1999 tại kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI (Kèm theo danh sách).

 

Điều 2.- Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố hoàn chỉnh các văn bản báo cáo lên ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ theo Luật định và Thông báo kết quả bầu cử cho Chánh án Tòa án nhân dân thành phố và ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố biết./.

 

 

 

 

Nơi nhận :

- UBTVQH }để

- Thủ tướng Chính phủ }b/c

- Bộ Tư pháp

- Chánh án Tòa án nhân dân TP }để

- Chủ tịch UBMTTQ/TP }biết

- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

 

 

Huỳnh Đảm


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 18/1999/NQ-HĐND ngày 14/12/1999 Về việc công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI do Hội đồng nhân dan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.965

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!