Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 17/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 11/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 213/TTr-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 73/BC-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại kỳ họp các nội dung sau

1. Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 7 năm 2014)

a) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm 2014 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

b) Chất vấn Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách;

c) Giám sát chuyên đề: Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Nha Trang.

2. Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 12 năm 2014):

a) Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; các báo cáo công tác của các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

b) Chất vấn Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về hoạt động chỉ đạo, điều hành và công tác tư pháp;

c) Giám sát chuyên đề: Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách, chi đầu tư của ngân sách các cấp và mối quan hệ tài khóa giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát và báo cáo kết quả để Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại kỳ họp hai chuyên đề

1. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Nha Trang (báo cáo tại kỳ họp thứ 8 - tháng 7 năm 2014).

2. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên, nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách các cấp và mối quan hệ tài khóa giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh (báo cáo tại kỳ họp thứ 9 - tháng 12 năm 2014).

Điều 3. Giao cho các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ngoài việc giám sát thường xuyên các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, tiến hành giám sát chuyên đề các nội dung sau

1. Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Giám sát chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

b) Giám sát chi ngân sách nhà nước cho hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề của các trường, các trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

c) Khảo sát hoạt động thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Giám sát hoạt động khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện đa khoa Ninh Hòa, Bệnh viện đa khoa Vạn Ninh); việc thực hiện quy hoạch mạng lưới y tế và sự phù hợp trong việc phân tuyến khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh;

b) Giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các dịch vụ văn hóa (quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường);

c) Khảo sát việc thực hiện các chính sách chăm sóc người khuyết tật;

d) Khảo sát hiệu quả công tác đào tạo, sử dụng sinh viên của các trường: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, Cao đẳng Y tế.

3. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh (chọn 01 vụ án hình sự và 01 vụ án dân sự cụ thể để tiến hành giám sát chuyên đề);

b) Phối hợp với Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Khảo sát công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác thuộc lĩnh vực công thương.

4. Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 về hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo điều trị nội trú là người đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo; Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2009 về việc hỗ trợ 5% chi phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

b) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2011 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở miền núi hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015;

c) Khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2014.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo các cơ quan tiến hành giám sát thực hiện việc theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị.

3. Các cơ quan, tổ chức hữu quan hợp tác chặt chẽ để các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát có kết quả; chủ động báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiêm túc giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát theo quy định.

4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng và cả năm; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khoá V, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40