Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2018 về nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 17/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 18/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH GIỮA KỲ HỌP THỨ 5 VÀ KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Văn bản số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 214 /TTr-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

STT

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung

01

08/HĐND

17/01/2018

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

02

09/HĐND

19/01/2018

Cho ý kiến ban hành quy định tạm thời về các vùng nuôi trồng thủy sản, lồng bè trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

03

52/HĐND

14/3/2018

Về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

04

59/HĐND

21/3/2018

Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

05

78/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến về việc tạm ứng vốn thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang.

06

79/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến về chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2017 sang năm 2018.

07

80/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến về bố trí vốn cho dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Trạm bơm điện Hòn Tháp.

08

81/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Hưng Thịnh (Khu đô thị Golden Bay).

09

82/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Vĩnh Trung.

10

83/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến về phương án đầu tư dự án Trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh.

11

84/HĐND

30/3/2018

Cho ý kiến bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 được Quỹ ĐTPT Khánh Hòa đầu tư trực tiếp và được ngân sách cấp bù lãi suất.

12

85/HĐND

30/3/2018

Hỗ trợ đầu tư dự án Trại chăn nuôi heo Seven Farm.

13

86/HĐND

30/3/2018

Xin ý kiến ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2018.

14

87/HĐND

30/3/2018

Về việc điều chỉnh hệ số giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

15

105/HĐND

20/4/2018

Cho ý kiến về phương án hỗ trợ lãi suất để tiếp tục vay vốn, khôi phục sản xuất sau cơn bão số 12.

16

106/HĐND

20/4/2018

Cho ý kiến bổ sung danh mục dự án Đầu tư trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

17

107/HĐND

20/4/2018

Cho ý kiến về chủ trương triển khai thực hiện dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) trong năm 2018.

18

108/HĐND

20/4/2018

Cho ý kiến về chủ trương triển khai thực hiện dự án Trạm kiểm soát Biên phòng Tiên Du trong năm 2018.

19

109/HĐND

20/4/2018

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị VCN- Phước Long II.

20

116/HĐND

26/4/2018

Cho ý kiến về thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh.

21

173/HĐND

27/6/2018

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

22

174/HĐND

27/6/2018

Về bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư năm 2018.

23

175/HĐND

27/6/2018

Cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu và kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2017.

24

176/HĐND

27/6/2018

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Tấn Trường 1 tại xã Vĩnh Thái và xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang.

25

177/HĐND

28/6/2018

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu nhà ở và các công trình kỹ thuật khu ven đê hữu hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến cầu Sông Tắc.

26

209/HĐND

17/7/2018

Cho ý kiến về việc hỗ trợ cho hộ nuôi lồng bè trên biển bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2018 về nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


640

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109