Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 163/2009/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Số hiệu: 163/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Đình Thành
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 163/2009/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;
Căn cứ Tờ trình số 379/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010 và ý kiến của các vị Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 379/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010 (kèm theo Tờ trình 379/TTr-HĐND).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện như sau

- Thực hiện đúng quy định về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ theo quy định của luật; tùy vào tình hình cụ thể, xem xét tổ chức các kỳ họp chuyên đề hoặc bất thường để đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Quá trình tổ chức kỳ họp, chú trọng việc nâng cao chất lượng thảo luận; chất vấn và quyết định để đảm bảo những vấn đề được HĐND tỉnh xem xét, thông qua sát với tình hình, điều kiện thực tế.

- Thực hiện việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định; có thể tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; lưu ý việc lựa chọn nội dung chuyên đề để tổ chức tiếp xúc.

- Hoạt động và hoạt động giám sát của HĐND tỉnh phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của UBND và các cơ quan chịu sự giám sát; thiết thực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 163/2009/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.403
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.237