Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Bùi Công Bửu
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
T
NH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU TỪ NAY ĐẾN CUỐI NHIỆM KỲ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Xét Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tnh Cà Mau từ nay đến cuối nhiệm kỳ và Báo cáo thẩm tra số 54/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế HĐND tnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 14 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2011 - 2016, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Giám sát chuyên đề

a) Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021, trọng tâm đi sâu giám sát công tác triển khai, thực hiện quy trình, thủ tục chuẩn bị công tác bầu c; việc thành lập các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử và lập danh sách ctri, niêm yết danh sách cử tri,... theo quy định của pháp luật.

b) Giám sát công tác phòng, chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan khi giám sát trên địa bàn tnh theo chương trình kế hoạch và khi có đề nghị.

d) Trường hợp cần thiết, những vấn đề bức xúc mới phát sinh, đang được dư luận xã hội quan tâm, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân sẽ xem xét, tổ chức Đoàn giám sát, khảo sát để nắm tình hình, phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

2. Giám sát thường xuyên

a) Giám sát thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - ngân sách; văn hóa - xã hội; dân tộc và thực thi các chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh; kết quả thi hành các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra và xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

b) Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và các Nghị quyết chuyên đề mới được ban hành; giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh còn tồn đọng trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giám sát này và báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND tnh Cà Mau khóa Vlll, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTT
Q VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, tp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2011 - 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96