Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Số hiệu: 16/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 12/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2011/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 03

(Từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 32/TTr-HĐND ngày 01/12/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội như sau:

1. Các nghị quyết thường kỳ về:

1.1. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của thành phố Hà Nội.

1.2. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2013.

1.3. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của thành phố Hà Nội.

1.4. Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của thành phố Hà Nội.

1.5. Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2013.

1.6. Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2013.

1.7. Tổng biên chế hành chính sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2013.

1.8. Ban hành giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Các nghị quyết chuyên đề về:

2.1. Đặt, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.2. Bố trí viên chức kỹ thuật nông nghiệp tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

2.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, định hướng 2020.

2.4. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015 của thành phố Hà Nội.

2.5. Quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2.6.Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2.7. Quy hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2.8. Quy hoạch phát triển mạng lưới y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2.9. Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2.10. Quy hoạch giao thông, vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2.11. Thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác trong trường học mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.12.Quy hoạch phát triển văn hóa của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2.13.Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2.14.Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2.15.Quy hoạch phát triển nghề và làng nghề của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2.16. Quy hoạch hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2.17. Quy hoạch hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố, giao Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố vào kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khoá XIV, kỳ họp thứ 03 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180