Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 156/NQ-HĐND12 năm 2009 về Chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2010

Số hiệu: 156/NQ-HĐND12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/NQ-HĐND12

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 178/TTr-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010 và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2010 với các nội dung sau:

1. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006 - 2020.

2. Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011- 2020.

3. Nghị quyết về Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

4. Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ rừng phòng hộ và tăng cường cán bộ đối với xã nghèo bằng nguồn vốn ngân sách địa phương cho huyện Tam Đường giai đoạn 2010-2015.

6. Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015.

7. Nghị quyết về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác trong nước.

8. Nghị quyết về chế độ chi tiếp khách trong nước và khách nước ngoài đến công tác tại Lai Châu.

9. Nghị quyết về Chương trình phổ cập giáo dục giai đoạn 2010-2020.

10. Nghị quyết thông qua mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc Tỉnh.

11. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 127/2008/NQ-HĐND ngày 4 tháng 8 năm 2008 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu.

Điều 2.

1. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xây dựng dự thảo nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 156/NQ-HĐND12 năm 2009 về Chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


321

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241