Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 152/2009/NQ-HĐND16 về Chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2010

Số hiệu: 152/2009/NQ-HĐND16 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2009/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP CỦA HĐND TỈNH BẮC NINH NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo dự kiến Chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2010 và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình các kỳ họp năm 2010 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thường trực HĐND tỉnh trình (có chương trình kèm theo).

Điều 2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 19 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÁC KỲ HỌP NĂM 2010 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2004 - 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/2009/NQ-TTHĐND16 ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI)

I. KỲ HỌP THỨ 20 (tháng 4 năm 2010): Kỳ họp chuyên đề

- Xem xét, sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết chuyên đề do HĐND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực thi hành vào 2010.

- Xem xét chuyên đề nước sạch và môi trường nông thôn.

II. KỲ HỌP THỨ 21 (tháng 7 năm 2010):

1. Báo cáo của UBND tỉnh:

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010;

1.2. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2010;

1.3. Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009;

1.4. Tình hình bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2010;

1.5. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2010;

1.6. Tình hình thực hiện kế hoạch biên chế hành chính - sự nghiệp năm 1010; thông qua tổng biên chế hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh;

1.7. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2010;

3. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2010;

4. Ủy ban MTTQ tỉnh: Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng, củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm 2010 và những kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, UBND tỉnh.

5. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh:

5.1. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5.2. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2010;

5.3. Báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2010;

6. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

7. Một số chuyên đề khác (nếu có)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 152/2009/NQ-HĐND16 về Chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


345

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32