Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 02/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 01/12 đến ngày 04/12/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 13/11/2015 về việc đề nghị kiện toàn, thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 13/11/2015 của UBND Thành phố về việc thành lập 94 thôn, tổ dân phố mới, gồm 26 thôn và 68 tổ dân phố, cụ thể như sau:

1. Thành lập 71 thôn, tổ dân phố mới tại 71 khu vực dân cư thuộc địa bàn 11 quận, huyện, gồm: 02 tổ dân phố thuộc quận Đống Đa, 09 tổ dân phố thuộc quận Hoàng Mai; 04 tổ dân phố thuộc quận Long Biên; 04 tổ dân phố thuộc quận Hai Bà Trưng; 09 tổ dân phố thuộc quận Cầu Giấy; 11 tổ dân phố thuộc quận Hà Đông; 17 tổ dân phố thuộc quận Thanh Xuân; 03 tổ dân phố tại khu đô thị Tân Tây Đô, thuộc huyện Đan Phượng; 09 tổ dân phố tại khu đô thị Đặng Xá, thuộc huyện Gia Lâm; 02 thôn thuộc huyện Ba Vì; 01 thôn thuộc huyện Mê Linh.

2. Thành lập 23 thôn trên cơ sở chia tách 08 thôn thuộc các huyện Mỹ Đức, Gia Lâm, cụ thể:

- Thành lập 12 thôn trên cơ sở chia tách 05 thôn thuộc huyện Mỹ Đức;

- Thành lập 11 thôn trên cơ sở chia tách 03 thôn thuộc huyện Gia Lâm.

(có danh sách thành lập 94 thôn, tổ dân phố mới kèm theo)

Sau khi thực hiện việc kiện toàn và thành lập 94 thôn, tổ dân phố nêu trên, thành phố Hà Nội có tổng số 7.958 thôn, tổ dân phố; trong đó có 2.538 thôn và 5.420 tổ dân phố.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội:

1. Quyết định thành lập 94 thôn, tổ dân phố và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của HĐND, các Quyết định thành lập thôn, tổ dân phố để tạo sự thống nhất cao của nhân dân địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố.

3. Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn về điều chỉnh sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, đăng ký kinh doanh... của nhân dân nơi kiện toàn, thành lập mới thôn, tổ dân phố; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo đúng quy định.

4. Trên cơ sở phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp ngân sách và nguồn lực, chỉ đạo UBND các quận, huyện quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ để đầu tư xây dựng, cải tạo các nhà văn hóa, địa điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ các hoạt động chung của thôn, tổ dân phố mới được thành lập.

5. Tiếp tục rà soát các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo kiên quyết việc thực hiện quản lý dân cư gắn với địa giới hành chính, theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
-Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
- Văn phòng quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMT TQ Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Thành phố;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND; VP UBND TP;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- TH HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 về thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.103

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.100.128