Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2019 bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú

Số hiệu: 13/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 10/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI NHIỆM ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2016-2021 ĐỐI VỚI ÔNG HOÀNG MẠNH PHÚ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại Tợ trình số 08/TTr-HĐND ngày 03/7/2019 về việc xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú;

Căn cứ kết quả biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú do khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ và nhân dân, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân nên không đủ tiêu chuẩn là đại biểu HĐND Thành phố.

Điều 2. Thường trực HĐND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và ông Hoàng Mạnh Phú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ chín, ngày 10/7/2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy Ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính Phủ, Bộ Tư Pháp, Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Quốc hội, Ban CTĐB QH;
- TT Thành ủy, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- Đại biểu HĐND TP;
- VP HĐND TP, VP UBND, UBMTTQ các Q, H, TX thuộc TPHN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2019 bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102