Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2012

Số hiệu: 13/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 12/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2011/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 03

(Từ ngày 07/12 /2011 đến ngày 10/12/2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 31/TTr-TT ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2012 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2012 với những nội dung sau:

1. Hội đồng nhân dân giám sát tại các kỳ họp

1.1. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2012 của Thành phố, báo cáo công tác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

1.2. Chất vấn Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân Thành phố và các cơ quan hữu quan về hoạt động quản lý, tham mưu, chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát chuyên đề

2.1 Tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2012.

2.2. Tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố về xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.3. Tình hình đầu tư và quản lý nhà chung cư, nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.4. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2012.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116