Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 128/2016/NQ-HĐND về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 128/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Hoàng Đăng Quang
Ngày ban hành: 20/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2016/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11;

Qua xem xét các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân cơ bản tán thành những nội dung trong các báo cáo công tác khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan trong bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Bình.

Gần 5 năm qua, tình hình trong nước và khu vực có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những biến động về kinh tế, chính trị; Chính phủ cắt giảm đầu tư công, chính sách tiền tệ thắt chặt, thiên tai xảy ra nghiêm trọng, dịch bệnh diễn biến phức tạp..., nhưng Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát huy trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Hội đồng nhân dân và các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã từng bước đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri; tích cực tham gia thảo luận, chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và những vấn đề quan trọng ở địa phương; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, kiến nghị của Nhân dân, tổ chức các kỳ họp; tính dân chủ trong hoạt động ngày càng được phát huy. Hội đồng nhân dân khóa XVI cơ bản đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Tuy vậy, so với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, đổi mới và nguyện vọng của Nhân dân, so với chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến pháp và pháp luật quy định, hoạt động của Hội đồng nhân dân khóa XVI vẫn còn những hạn chế, đó là: Một số vấn đề quan trọng của tỉnh chưa được quyết định hoặc quyết định chưa kịp thời; chất lượng và hiệu quả ban hành một số nghị quyết chưa cao; công tác giám sát vẫn còn những chế; việc kiểm tra, đôn đốc giải quyết đơn, kiến nghị của Nhân dân, cử tri chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết; nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm, kịp thời; năng lực, trách nhiệm của một số đại biểu còn hạn chế.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều cố gắng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn; góp phần tích cực và quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong việc giữ ổn định nhịp độ tăng trưởng kinh tế; khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống của Nhân dân; phát huy được vai trò là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.

Tuy vậy, trong chỉ đạo, điều hành cụ thể, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn chưa được đề cao; việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở một số nơi còn hạn chế, chưa sát đúng và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; cơ chế đổi mới, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hiệu quả chưa cao; tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trên địa bàn còn nhiều; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có mặt còn hạn chế; việc giải quyết đơn, kiến nghị của cử tri và Nhân dân có nhiều trường hợp còn chậm trễ, kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa thật mạnh mẽ.

Ngành Tòa án và ngành Kiểm sát đã có những chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp. Số vụ án về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động, hành chính đã được thụ lý và giải quyết cơ bản tốt. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật và thực hành quyền công tố được nâng lên. Công tác thi hành án, tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo có tiến bộ. Hoạt động của các Hội thẩm Tòa án nhân dân tích cực, có trách nhiệm trong việc bảo vệ sự công bằng xã hội, bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các án oan sai, án bị sửa, hủy; nhiều đơn khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm xem xét; công tác điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng chưa triệt để, kịp thời; việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chưa thực sự hữu hiệu; hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội có lúc thiếu đồng bộ; hoạt động kiểm sát điều tra, kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiểm sát bắt, giam, giữ vẫn còn nhiều hạn chế.

Hội đồng nhân dân đánh giá cao sự đóng góp của những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy chính quyền ở tỉnh, đã phát huy vai trò tích cực của người quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà. Đồng thời, Hội đồng nhân dân yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế, yếu kém; tăng cường kiểm tra, giám sát, nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Những nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới

Hội đồng nhân dân đề nghị Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các thế mạnh của địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trước mắt, cần tập trung mạnh mẽ các nguồn lực và giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016 nhằm tạo thế và lực cho các năm tiếp theo.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu với sự phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; với các cơ quan tư pháp; phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội đồng nhân dân.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Các đại biểu Hội đồng nhân dân cần tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong công tác bầu cử, đồng thời chủ động tham gia giám sát hoạt động bầu cử.

4. Sau kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI và tích cực chuẩn bị cho hoạt động của Hội đồng nhân dân khóa mới.

Hội đồng nhân dân kêu gọi cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh nêu cao truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững; tham gia tích cực vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 mà nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2016.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước,VP Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm tin học - công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 128/2016/NQ-HĐND ngày 20/04/2016 về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


752

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251