Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 125/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, hỗ trợ cán bộ luân chuyển và tăng cường xuống cơ sở tại Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Số hiệu: 125/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 125/2008/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 04 tháng 8 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ THU HÚT CÁN BỘ, HỖ TRỢ CÁN BỘ LUÂN CHUYỂN VÀ TĂNG CƯỜNG XUỐNG CƠ SỞ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2004/NQ-HĐND NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA HĐND TỈNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ban hành năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 617/TTr-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, hỗ trợ cán bộ luân chuyển và tăng cường xuống cơ sở tại Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2004 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu HĐND tại kỳ họp, soạn thảo văn bản và thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút đối với cán bộ công chức đi học và đến công tác tại Lai Châu, với các nội dung sau:

1. Về chính sách thu hút cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên đến công tác tại Lai Châu:

Sửa đổi đối tượng cần thu hút gồm:

- Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy và trên đại học các ngành: Xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, y tế, báo chí và văn hoá- nghệ thuật.

- Học sinh, sinh viên là con em các dân tộc tỉnh Lai Châu đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp từ trung cấp trở lên được ưu tiên tiếp nhận vào các cơ quan tỉnh, huyện, xã khi có điều kiện về biên chế.

2. Về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

- Mở rộng đối tượng hỗ trợ đi học văn hoá, bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn thuộc diện nguồn cán bộ xã.

- Ưu tiên hỗ trợ đào tạo cán bộ sau đại học.

3. Về chính sách hỗ trợ luân chuyển cán bộ:

- Nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện luân chuyển.

4. Về cách tính mức hỗ trợ: Tính theo hệ số lương tối thiểu.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV QH, CP;
- Bộ Nội vụ, VPQH, VPCP;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UB Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các ĐB QH, ĐB HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Phân xã TTXVN tại Lai Châu, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 125/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, hỗ trợ cán bộ luân chuyển và tăng cường xuống cơ sở tại Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.831
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45