Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11 về danh sách ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 1044/2006/NQ-UBTVQH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 08/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1044/2006/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNGỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Luật phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ vào Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo;

2. Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo;

3. Trần Văn Truyền, Tổng thanh tra, Ủy viên;

4. Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

5. Hà Mạnh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên;

6. Nguyễn Văn Hiện, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên;

7. Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa - Thông tin, Ủy viên;

8. Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương, Ủy viên;

9. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng Ban nội chính trung ương, Ủy viên;

10. Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

Điều 2:

Các ông, bà có tên tại Điều 1 của Nghị quyết này có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 73 của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng.

 


Nơi nhận:
- Bộ Chính trị, Ban bí thư;
- Chủ tịch nước;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Thành viên UBTVQH;
- Chánh án TANDTC;
- Viện trưởng VKSNDTC;
- Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Bộ Văn hóa - Thông tin;
- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban kiểm tra TW;
- Ban nội chính TW;
- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
- Văn phòng TW, Văn phòng CTN,
   Văn phòng CP, Văn phòng Quốc hội;
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu VPQH (HC, CTLP).

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Phú Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11 về danh sách ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41